Den lokale kreds af Boligselskabernes Landsforening har sendt brev til rådmand Gert Bjerregaard i anledning af rådmandens forslag om massiv nedrivning af boliger i Gellerupområdet.
I brevet tilkendegiver kredsformand John Jensen og afdelingschef Niels Sørensen, at Gert Bjerregaards udspil er blevet modtaget med stor undren i boligorganisationerne.
Mangel på respekt for beboere
"Rådmand Gert Bjerregaards nedrivningsforslag er udtryk for mangel på respekt for de mange mennesker, der i så fald tvinges til at flytte uden at vide hvorhen. Og det er en urimelig splittelse af netværk, som beboere i Gellerupområdet har opbygget indbyrdes," forklarer Niels Sørensen.
I brevet til Gert Bjerregaard hedder det: "Vi mener, det er en helt forfejlet måde at gribe debatten an på, idet den giver usikkerhed, og i øvrigt ikke er i overensstemmelse med de samarbejdsprocedurer, der er aftalt mellem Århus Byråd og boligorganisationerne."
Brud på samarbejdsaftale
"Rådmanden griber på en uheldig måde ind i samarbejdet mellem Århus Kommune og boligorganisationerne. Han trækker tæppet væk under de aftalte samarbejdsprocesser," uddyber Niels Sørensen: "Det er ikke rimeligt at fremsætte en så dramatisk melding, som Gert Bjerregaard gør, uden om samarbejdsorganer og den tværgående styring af arbejdet med helhedsplanen."
Niels Sørensen håber med brevet at opnå enighed om, at arbejdet med helhedsplanen er et fælles anliggende, der ikke bør give anledning til stærke politiske særmeldinger.
Forslag uden dokumentation for virkning efter hensigten
"Rådmanden fremsætter et forslag, der svarer til at sætte 1/3 af beboerne på Trøjborg på gaden," lyder endnu en indvending fra Niels Sørensen: "Det falder os noget for brystet, at han tilsyneladende gør det uden underbygning med dokumentation for, at det virker efter hensigten. Os bekendt findes der ikke analyser af heldige fortilfælde."
Niels Sørensen slutter med at udtrykke håbet om, at loyaliteten over for samarbejdet om helhedsplanen kan genoprettes internt mellem kommunens forvaltninger og boligorganisationerne.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.