"Det er et paradoks, at der i beboerundersøgelsen fra Gellerup/Toveshøj efterlyses flere tilbud til børn og unge samtidigt med, at der er ledig kapacitet i eksisterende tilbud til børn og unge i området," siger Jes Jørgensen, der er lokal områdechef for tilbud fra kommunens Børn og Unge-forvaltning.
Plads til flere børn og unge i eksisterende tilbud
Jes Jørgensen påpeger, at åbne gratistilbud som Cirkus Tværs, Kontaktstedet og den pædagogiske legeplads alle har plads til flere, end der faktisk bruger dem. "Det samme gælder fritids- og ungdomsklubberne, hvor vi måtte konstatere et fald i medlemstallet, da priserne steg."
Heller ikke aktivitetstilbud fra foreninger og frivillige har ifølge Jes Jørgensen den store søgning.
Bedre formidling er en af udfordringerne
"Noget tyder på, at vi har en udfordring om en bedre formidling af tilbudene til dem, der har brug for dem," overvejer Jes Jørgensen. Han oplyser, at han har aftalt et møde med Det Boligsociale Fællessekretariat, som står bag beboerundersøgelsen. Her vil han prøve at finde ud af, om der kan udledes andet og mere af undersøgelsen.
Jes Jørgensen indrømmer, at den store andel af børn, der går i skole uden for skoledistriktet, betyder en forkortet fritid i boligområdet på grund af lange bustransporter. På den anden side gør han opmærksom på, at børn fra den nedlagte Nordgårdskole, der nu går på Tovshøjskolen, Sødalskolen eller Ellekærskolen, ikke har en længere skolevej end børn i mange andre dele af Århus.
Gellerup/Tovesshøj mangler tilskud til idræt og kultur
"Vi mangler et tilstrækkeligt vidtgrenet foreningsliv i vores område til at samle idræts- og kulturtilbud op," fremhæver Jes Jørgensen: "Det er ikke udtryk for en bevidst nedprioritering, men tilskud til aktiviteter efter folkeoplysningsloven forudsætter lokalt foreningsliv og frivillige kræfter."
"Livsstilen og manglen på tradition for foreningsliv minder om tiden fra min barndom på Vesterbro i København," funderer Jes Jørgensen: "Det vil også ændre sig her, men det tager tid."
Intentionerne bag helhedsplanen peger på samlet løsning
"Intentionerne bag helhedsplanen rummer også fritids- og udeliv blandt mange andre politikker. Helhedsplanen kan blive en lokal ramme for de løsninger, der skal til for at skabe et godt børn- og ungeliv i dagens Danmark, også her hos os", slutter Jes Jørgensen.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.