Når man står en tidlig morgen og venter på bussen på Emmasvej, kan man blive fristet til at springe kulden over ved at hoppe på en af de skolebusser, der kører til vidt forskellige områder af Storårhus. Der er nemlig ingen skole i Gellerup mere – og børnene går på vidt forskellige skoler rundt om i Storårhus.
Med lukningen af Nordgårdskolen, der talte 100 % indvandrerbørn, er man et presserende problem fattigere – samtidig med, at andre problemstillinger er opstået.
"Man kan ikke sige, at det er entydigt godt eller entydigt dårligt. Det kommer helt an på, hvor heldige de enkelte børn har været her – og til dels afhænger det også af området," siger Hanne Søholt Foged fra FOF´s projekt- og udviklingsafdeling, der vil belyse konsekvenser af lukningen af Nordgårdskolen med en foredragsrække på Tovshøjskolen. Men allervigtigst: Man vil stræbe efter at give svar på de problemer, der er opstået.
Foredragsrækken – der foregår i perioden  3. marts- 28.april – vil give svar på problemstillinger som:
1. Hvad ser ud til at fungere godt – og hvad kan gøres bedre i forbindelse med (forældre)netværk på tværs af de etniske grupper.
2. Hvordan skaber skolen og forældrene betingelserne for et ligeværdigt møde i klassen?
3. Hvordan bakker man bedst muligt op om indlæringen i skolen?
4. Hvordan skabes der sammenhæng mellem skole og fritidsaktiviteter?
5. Hvad er Århus Kommunes visioner for skolerne i Storårhus?
Aarhusvest.dk ser frem til at dække foredragene – som de siger på CNN: Stay with us! 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.