På borgermøde i Hasle Lokalcenter arrangeret af Hasle Fællesråd kommer projekt ’Den levende park’ et skridt videre med en udviklingsplan for parkerne. Århus Kommune og Hasle Fællesråd udpeger hver to deltagere til en arbejdsgruppe. Resten af gruppen består af borgere i Hasle uden for Fællesrådet bestyrelse. Fire melder sig på mødet som interesserede i arbejdet med udvikling af parkerne i Hasle. Udviklingsarbejdet er et af tre pilotprojekter i Århus Kommune inden for parkområdet.
Interesserede Hasle-borgere får på mødet i Lokalcentret informationer om projekt ’Den levende Park’ af Birgitte Errboe Poulsen, der er projektleder for arbejdet med parkudviklingsplanen.
Mangel på penge til vedligeholdelse af parker uden for Ringgaden
På et tidligere borgermøde i Hasle er der allerede peget på tryghed og sammenhæng mellem de grønne områder som et vigtigt udgangspunkt, valgt af borgerne i Hasle. Birgitte Errboe Poulsen indrømmer, at også bedre vedligeholdelse står på Hasle-områdets ønskeseddel, men det ligger lidt tungt: Kommunale besparelser er gået hårdt ud over parker og grønne områder uden for Ringgaden.
Lyspunkter for Hasle-parker
I det lys er det bemærkelsesværdigt, at der har været midler til Præstevangsparkens legeplads, og at der er udsigt til, at også Klokkerparkens legeplads får en tiltrængt fornyelse. Desuden oplyser Hasle Fællesråds formand, Ole Hejgaard Sørensen, at Fællesrådet har fået løfte fra kommunen om en vedligeholdelse af Klokkerparken mod Klokkervej. Det genskaber muligheden for en populær skøjtebane i frostperioder. Skov- og landskabsingeniør Søren Peter Knudsen fra Natur og Miljø har den glædelige meddelelse, at der i 2009 ekstraordinært er afsat 150.000 kr. til genoprettelser i Klokkerparken.
Borgerinddragelse i arbejde med udviklingsplan
Birgitte Errboe Poulsen oplyser, at Natur og Miljøforvaltningen ønsker en planlægningsproces med lokal borgerinddragelse. Udviklingen af parkerne skal bero på lokale ønsker og behov og bygge på lokalt engagement. Lokalkendskab skal være et betydningsfuldt bidrag til en udviklingsplan, der sikrer parker med oplevelser for alle og muligheder for at hente sundhed og rekreation.
Den nedsatte arbejdsgruppe har tre møder i marts og april. Gruppen har en beløbsramme på 2 – 300.000 kr. at arbejde med. I maj skal arbejdsgruppen afrapportere sine resultater til rådmanden for Natur og Miljø og byrådets tekniske udvalg. En indstilling om en strategi for ’levende’ parker i Århus skal foreligge i august.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.