7arhusvest.dk havde i januar en afstemning om den kriminelle lavalder. Baggrunden for afstemningen var røster i forbindelse med hærværk og ballade om nedsættelse af den kriminelle lavalder. Med det formål at strafforfølge helt unge kriminelle og ballademagere efter straffeloven.
‘Dødt løb’ mellem ja og nej til nedsættelse af kriminel lavalder
Af afstemningstemaet på Aarhusvest.dk fremgik, at den kriminelle lavalder er fastsat til 15 år, og læsere havde mulighed for at svare ’ja’, ’nej’ eller ’ved ikke’ til en nedsættelse.
Vi ved ikke, hvem de 127 er, der deltog i den afstemning. Derfor ved vi heller ikke, om afstemningen er udtryk for den almindelige holdning i Århus Vest til spørgsmålet om den kriminelle lavalder. Men det er interessant, at deltagerne i afstemningen deler sig næsten ligeligt på ja (51%) og nej (44%) til nedsættelse af den kriminelle lavalder. Nedsættelse af den kriminelle lavalder ligner et åbent spørgsmål med behov for meningsudveksling.
Aarhusvest.dk har spurgt de lokale medlemmer af folketinget, hvad de mener.
Hurtig sanktion og effektiv indsats er bedre
René Skau Bjørnsson svarer: "Vi socialdemokrater vil ikke nedsætte den kriminelle lavalder. Den er i dag på 15 år. En yderligere nedsættelse vil ikke give mindre kriminalitet efter vores mening. Der er i dag en række muligheder for at straffe unge, der begår kriminalitet, og der er ikke noget som helst, der tyder på, at en sænkelse af lavalderen vil mindske kriminaliteten eller forbedre de unge, der begår kriminalitet."
Alle undersøgelser viser, i følge René Skau Bjørnsson, at fængselsstraffe til unge blot medfører, at de får en endnu fastere tilknytning til kriminelle miljøer, og at de bliver endnu mere forhærdede kriminelle. Derimod skal der gribes hurtigt ind, når et ungt menneske har begået kriminalitet. Der skal ikke gå flere måneder, før der følger en konsekvens, når den unge pågribes. Hurtig sanktion og effektiv indsats er langt bedre end nedsættelse af den kriminelle lavalder.
"I stedet for mere fængsel og mere straf, er det efter min mening bedre med effektiv og hurtig sanktion. Vi skal jo gerne have de unge på ret køl igen," understreger René Skau Bjørnsson.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.