"Det er vigtigt at læse højt for sine børn. Man skal tage sig den tid, der skal til. Højtlæsning stimulerer ikke blot sproget, det er en god familiesituation, en mulighed for at tage sig en "puster" midt i en travl hverdag. Hvis børnene er helt små, opstår der også en dialog uden sprog."
Det sagde den nyudnævnte rådmand for Kultur og Borgerservice Jacob Bundsgaard Johansen, da han overrakte den første af i alt 1200 – 1300 gratis bogpakker til børn i århusområdet. 

Gisli Magnusson, der netop er fyldt et halvt år, tog det store presseopbud med knusende ro. Det samme gjaldt forældrene, maskinmester, Magnus Gislason og geolog, Marta Polak, der beredvilligt bød indenfor i deres lejlighed på Fjældevænget i Århus Vest.

"Jeg læser selv meget og vil bruge biblioteket mere. Det er ikke alle de bøger, man gerne vil læse, som man også vil have stående i reolen. Man kan lige så godt låne dem på biblioteket,", siger Magnus Gislason. Han foretrækker selv en god krimi, for tiden Stieg Larsson. Magnus Gislason, der oprindeligt stammer fra Island, er vokset op med den mundtlige tradition. Hans far var god til at fortælle historier.
Flere formål
Hvorfor skal mindre børn nu have gratis bøger? "Bogstart"-projektet har flere formål. Et af de vigtigste er at give børn et godt udgangspunkt for at starte i skolen. Et andet formål er, at forældrene skal inspireres til at sætte tempoet ned og læse højt for deres børn. Herved styrkes sprogudviklingen væsentligt. Desuden opstår en god kontakt mellem børn og forældre. Jacob Bundsgaard Johansen hæfter sig ved, at bøger er en anden udtryksform end film:
"Bogen har været erklæret død og borte mange gange, men der er aldrig blevet solgt så mange bøger som nu", pointerer han. Selv læser han højt for sine to børn på 2 og 5 år så meget som tiden tillader. "Vi håber at kunne se en målbar effekt i skoler og daginstitutioner," påpeger rådmanden.
Der er positive erfaringer fra England, oplyser Lone Hedelund, der er leder for bibliotekerne i Gellerup og Hasle. Ved skolestarten er det en fordel, at børnene har en fornemmelse af, hvilken verden der åbnes, når man lærer at læse. Det øger motivationen. Projektet evalueres på et videnskabeligt  grundlag frem til 2012, hvor den sidste gratis bogpakke er delt ud.
Brug biblioteket fra starten
Et tredje formål er at vænne børn til at bruge biblioteket, fra de er helt små. Derfor indgår det som en del af projektet, at bibliotekarer skal på opsøgende arbejde. Den første og anden af de fire bogpakker udleveres ved hjemmebesøg (½ og 1 år). Tredje bogpakke kombineres med et besøg på biblioteket (1½ år). Det sidste net med gratis bøger får børnene i institutionen, når de er tre år gamle.
 
Udvalgte boligområder
Projekt "Bogstart" løber over en fireårig periode, hvor børn i 27 udvalgte boligområder over hele landet, vil modtage fire bogpakker hver, hvis de bliver boende i lokalområdet. I Århus får børn i Herredsvang, Bispehaven og Gellerup/Toveshøj glæde af tilbuddet. Det er bibliotekerne i Gellerup og Hasle, der skal stå for det praktiske, når bøgerne skal uddeles.

Der er afsat 16 millioner kroner til projektet. Pengene kommer fra Velfærdsministeriets satspuljemidler. I sammenhæng med "Bogstart" afvikles der også aktiviteter for børn på bibliotekerne i Gellerup og Hasle. Til
disse aktiviteter har Kultur og Borgerservice bevilget 400.000 kr. Borgerportalen fortæller mere om aktiviteterne i en senere artikel. De vil også fremgå af kalenderen. Det første arrangement på lørdag den 7. marts hedder "Kom og leg". Det er forfatteren Lotte Salling, der har sammensat et program af rytmer, rim og remser.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.