Nøgleordet "samarbejde" høres ofte under en debat om utilpassede unge på et fyraftensmøde arrangeret af ’Beboeraktive på Tværs’ i Bispehavens Trivselshus.
SSP-konsulent i Høje-Taastrup Kommune Jacques Royal fastslår, at der er et problem med ekstremt skæve eksistenser blandt unge. Det kræver samarbejde at få fjernet uacceptable tendenser som vold og hærværk, og det kræver samarbejde at undgå, at utilpassede unge tager magten i et boligområde.
Tavse flertal tillader ekstreme unge at tage magten
"Det tavse flertal i et boligområde, der ikke tør sige fra, tillader en lille gruppe ekstreme unge at tage magten," advarer Jacques Royal.
Både Jacqus Royal og den anden oplægsholder Pia Mortensen, leder af det  boligsociale arbejde i Bispehaven, fremhæver aktive beboere og det boligsociale arbejde. Det har betydning i det samarbejde, der skal bryde det, som med Jacques Royals ord kan blive "– at et boligområde udvikler negativ social arv."
Aktive beboere og boligsocialt arbejde kan ikke stå alene
Pia Mortensen ser den fordel i det lokale beboeraktive og boligsociale arbejde, at man kan handle hurtigt. Her behøver man ikke at vente på alle de hensyn og forudsætninger, der skal være på plads, før myndigheder og professionelle har deres handleplaner og indsatser klar.
"Aktive beboere kan gøre meget, men ikke alene," understreger Pia Mortensen, "en lokal boligsocial indsats kan give de professionelle en nyttig frist til at komme på banen. Men der skal være samarbejde mellem alle parter, der er nødvendige for en løsning."
Jacques Royal tilføjer, at de lokale har sociale relationer til de unge og derfor kan spille en vigtig rolle i samarbejde med de professionelle. Men der skal være klare aftaler mellem myndigheder, kommune, professionelle, lokale boligsociale medarbejdere og beboeraktive om, hvad der skal gøres, og hvem der gør hvad.
Indsats skal være effektiv
"Det er ikke nok at tale om problemerne, der skal handles," lyder det med eftertryk fra Jacques Royal, "og det er altså ikke nok at tilbyde en voldelig ung ½ l. cola og køre ham til en sagsbehandler."
Efter Jacques Royals opfattelse er det nødvendigt at fjerne dem, der ødelægger andre unge. Men det er ikke nok. Gribes der ikke ind i de unges netværk, vil en anden rykke ind på den ’ledige plads’ efter den fjernede.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.