Umiddelbart har det ingen praktiske konsekvenser, at Bispehaven er strøget af Velfærdsministeriets liste over udsatte boligområder.
I Bispehaven har nu mere end halvdelen af de voksne beboere tilknytning til arbejdsmarkedet. Dermed falder begrundelsen for formelt at være ’udsat’ bort. Den udvikling udtrykker velfærdsminister Karen Jespersen sin glæde over.
En placering på listen over udsatte boligområder åbner for ’kombineret udlejning’, der betyder, at kun boligsøgende med arbejde kan få en ledig bolig.
Kombineret udlejning fortsætter
Kombineret udlejning kan dog fortsætte i yderligere fem år for Bispehavens vedkommende. Forretningsfører Allan Søstrøm fra Boligselskabet Præstehaven, som Bispehaven er en del af, oplyser, at den kombinerede udlejning for Bispehavens vedkommende vil fortsætte indtil videre. Allan Søstrøm kan ikke sige, om der vil være kombineret udlejning i alle fem år. Formelt kræver en ophævelse af den kombinerede udlejning en aftale med det kommunale tilsyn med almene boliger.
Udlejningschefen i Boligselskabet Præstehaven Connie Koppel oplyser, at kommunen efter reglerne om kombineret udlejning kun har afvist 8 boligsøgende til Bispehaven i de to år, ordningen har været gældende for Bispehaven. Hun vil dog ikke afvise, at reglen om kombineret udlejning kan have afholdt boligsøgende uden for arbejdsmarkedet fra at henvende sig.
Renovering og boligsocialt arbejde har afgørende betydning
Allan Søstrøm understreger, at mange andre ting end kombineret udlejning kan være medvirkende til en beboersammensætning i Bispehaven med flere i beskæftigelse. Det gælder ikke mindst den vellykkede renovering af Bispehaven. Men også udviklingen på boligmarkedet spiller ind. Ejerboligen blev i de senere år uopnåelig for mange flere end før husprisernes himmelflugt.
Den boligsociale indsats fremhæves af både Velfærdsministeren og forretningsfører Allan Søstrøm. Den er afhængig af penge fra de almene boliglejeres egne indbetalinger til Landsbyggefonden.
Jens Møller fra Det Boligsociale Fællessekretariat vurderer, at den mistede status som ’udsat’ heller ikke bringer midler til det boligsociale arbejde i Bispehaven i fare. De boligsociale midler fra Landsbyggefonden tildeles efter en helhedsbedømmelse, hvoraf beskæftigelsen kun er en enkelt del. Bispehaven er netop startet på en bevillingsperiode, som under alle omstændigheder støtter det boligsociale arbejde i de kommende fire år.
"Det er helt afgørende at holde den boligsociale indsats i gang," påpeger Jens Møller.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.