En længe ventet kommunal beskæring af buskads på Ryhavvejs udmunding i Ringvejen har nu fundet sted.
Der er frilagt omkring gadebelysningen, så den ikke kun er til glæde for fugle i de øverste toppe af bevoksningen. Og grene til direkte gene for færdslen er fjernet.
Mange klager
Beboere i området har ihærdigt klaget over utryghed ved at færdes på det vejstykke, der fra Ryhavevej fører ud til busstoppestederne på Ringvejen.
Sagen er sat på dagsordenen til et ekstraordinært afdelingsmøde i aften onsdag den 11. marts for beboerne i den almene boligafdeling Ryhaven.
Problemer med vildt buskads
Et selvsået buskads har fået lov til at vokse vildt.
Efter løvspring har gadebelysningen ikke kunnet trænge igennem til vejstykket, og flere har tilkendegivet, at de ikke turde benytte adgangen til busstoppestedet efter mørkets frembrud.
Vejstykket er en stærkt benyttet genvej for cyklister. I den senere tid har det krævet ekstra agtpågivenhed at undgå ubehagelig nærkontakt med nedhængende grene.
I øvrigt har buskadset af forbipasserende været brugt som skraldespand uden tømning. Det ser ikke kønnere ud efter beskæringen.
Sker der mere?
Kommunalt ansvarlig for de grønne områder i Hasle er skov- og landskabsingeniør i Natur og Miljø Søren Peter Knudsen. På borgermøde arrangeret af Hasle Fællesråd bebudede han den nu gennemførte indsats. Ligeledes omtalte han overvejelser om et muligt samarbejde med den almene boligafdeling Ryhaven med henblik på en mere gennemgribende rydning.
Aarhusvest.dk følger sagen og vender tilbage med resultatet af drøftelser om yderligere oprydning.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.