Mange kvinder med etnisk minoritets-baggrund har mindre uddannelse og lavere tilknytning til arbejdsmarkedet. De møder mange barrierer og ved ikke hvordan de skal komme videre. Nogle mister modet og opgiver, fordi de tror det ikke kan lade sig gøre.
Derfor har KVINFOs mentornetværk ved Kvindemuseet har fået økonomisk støtte fra Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration til at organisere et projekt, der hedder Rollemodeller.
Projektet kan opleves i hele april måned bl.a. i Viby Bibliotek og Kvindehuset i Århus (Myrholmvej 2 i Viby).
Projektet Rollemodeller
Projektet har til formål at inspirere medlemmer af målgruppen og vise, at det nytter at gøre en indsats, og at det kan lykkes at få foden inden for i det danske samfund på trods af vanskelige vilkår og barrierer. Projektet skal også give kvinder en oplevelse af, at der er mulighed for at leve et liv i overensstemmelse med egen identitet og det omgivende samfund.
Projektet startede i januar 2007 og skulle være sluttet ved udgangen af 2008, men er blevet forlænget til 31. december 2009. Projektet består dels af de cirkulerende ’udstillingsrør’ (nogle med indbygget lydside), af en hjemmeside: www.rollemodeller.dk og ikke mindst af tilbud om foredrag ved de 18 deltagende etniske kvinder.
Vi vil nå endnu et bredere publikum
”Der har været stor efterspørgsel efter foredragene,” fortæller Mette Fenger fra Kvindemuseet, som organiserer projektet. Pga. af projektets succes har bibliotekerne bl.a. Viby Bibliotek og mange virksomheder lånt sig ind i det. Ifølge Fenger håber man på, at både udstillinger og foredragene, via samarbejde med bl.a. bibliotekerne, når ud et endnu bredere publikum. ”Projektet henvender sig nemlig ikke kun til de etniske minoritetsgrupper. Etniske danskere kan i integrationsøjemed i lige så høj grad lære meget af både udstillinger og foredrag” fortæller Fenger.
Udstillinger og foredrag vil cirkulere året ud – og der er stadig mulighed for at lave aftaler om begge dele ved henvendelse til Mette Fenger, Kvindemuseet i Århus, tlf. 8618 6470.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.