Aarhusvest.dk har spurgt sine læsere, om de ønsker videoovervågning i deres boligområde. Mere end halvdelen af dem, der har svaret, siger nej tak. Kun en tredjedel er med på at få videoovervågning i deres boligområde. Resten er i tvivl og svarer ’ved ikke’. Med til billedet hører, at deltagelsen i afstemningen om videoovervågning har været bemærkelsesværdigt lav.
Debat om videoovervågning i Gellerup
Behandlingen af temaet om videoovervågning på Aarhusvest.dk har primært kredset om Gellerup og holdningen til videoovervågning i det boligområde. Socialrådmand Gert Bjerregaard (V) har markant gjort sig til talsmand for videoovervågning i Gellerup og har antydet en mulighed for kommunalt økonomisk bidrag til realisering. Byrådsmedlem Marc Perera Christensen (K) har truet med, at der ikke bliver penge til helhedsplanen uden videoovervågning.
I Gellerup er meninger delte, men udsigten til at skulle få en huslejestigning på grund af videoovervågning ser ud til at lægge en dæmper på begejstringen over, at lovgivningen åbner mulighed for videoovervågning.
Bispehaven klar til videoovervågning
I Bispehaven under Boligselskabet Præstehaven har beboerne ifølge Selskabets beboerblad ‘FællesBladet’, allerede afsat 250.000 kr. til overvågning. Det sker i forventning om, at de penge vil tjene sig ind ved, at regninger for hærværk kan sendes til dem, der begår hærværket. "Vi har en klar forventning om, at overvågningen kan virke præventivt eller direkte opklarende," siger forretningsfører Allan Søstrøm til ‘FællesBladet’.
Hvorfor flertal mod videoovervågning i afstemning?,
Når flertallet af deltagere i afstemningen på Aarhusvest.dk ikke vil have videoovervågning i deres boligområde, kan det have flere årsager. Vi ved ikke, hvor deltagerne i afstemningen bor, eller hvorfor de mener, som de gør.
Nej-sigere kan være principielle modstandere af mere overvågning – eller blot imod overvågning, hvor de selv bor. Andre kan bo i boligområder, hvor man bare ikke føler behov for overvågning, eller hvor man ikke tror, at overvågning er praktisk mulig. Atter andre kan måske frygte, at videoovervågning af et bestemt boligområde bliver en ny måde at stemple et boligområde på. Vi ved det ikke.
Politichef Preben Nielsen ved Østjyllands Politi siger til ‘Fællesbladet’, at overvågning kan forebygge kriminalitet og hjælpe politiet med at opklare sager. Men han advarer mod at tro, at overvågning er løsningen på alt. Der skal tænkes i helhedsløsninger, påpeger han.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.