Der er tilfredshed med rydningen af vildtvoksende buskads ved udmundingen af Ryhavevej mod Ringvejen. Det oplyser Morten Bruus, varmemester i den almene boligafdeling Ryhaven, hvis beboere sammen med andre i længere tid har klaget over bevoksningen.
Ikke alene har bevoksningen været til gene for de mange cyklister, der benytter den lukkede ende af Ryhavevej som genvej til Ringvejen og Edwin Rahrs vej. Manglende beskæring har gjort nedhængende grene til et problem for cyklister. Bevoksningen og dens afskærmning af gadebelysningen har gjort mange utrygge ved at færdes på stedet, som er adgangsvej til det nærmeste busstoppested for beboere i den vestlige ende af Ryhavevej.
Rydningsprojekt forventes afsluttet i maj
Midt i marts foretog kommunen en beskæring til glæde for især cyklister. Senere har kommunen foretaget en grundig oprydning i de affaldsmængder, der gennem tiden har hobet sig op i buskadset på Ryhavevej og ved busstoppestedet på Ringvejen. Og nu er endeligt bevoksningen ryddet. Buskadset er væk og omdannet til en stor bunke flis og træstykker.
Endnu mangler jorden at blive behandlet med fjernelse af rødder og klargøring til græssåning. Morten Bruus forventer, at der vil være sået græs omkring 1. maj.
Udgiften delt mellem kommunen og Ryhaven
"Projektet koster 64.000 kr.," oplyser Morten Bruus: "Buskadset har stået på både den vejrabat, som tilhører Århus Kommune, og på friarealer til den almene boligafdeling Ryhaven. Derfor betaler kommunen og Ryhaven hver sin halvdel af udgiften."
Mere støj og øget risiko for indbrud?
Ved siden af positive tilkendegivelser har Morten Bruus haft en enkelt forespørgsel om mere støj fra Ringvejen og en øget risiko for indbrud i dele af Ryhaven.
"Efter de informationer, jeg har, betyder det ikke noget for støj. Et buskads som det ryddede gør hverken fra eller til. Umiddelbart tror jeg heller ikke, at risikoen for indbrud øges. Måske snarere tværtimod. Men vi ser nærmere på det. Det kan være, vi kan finde en løsning, hvis nogen føler sig mere udsat for indbrud," slutter Morten Bruus.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.