Århus Kommune har fået 15 af de 50 mio. kr., som indenrigs- og socialministeriet har givet til kommuner med udsatte boligområder.
De 15 mio. kr. deles ligeligt mellem Gellerupparken og Søndervangskvarteret. Kommunen havde søgt 20 mio. kr. I det østjyske område har også Syddjurs Kommune fået penge – tre mio. kr.
I Gellerupparken er det især den østlige del – de store grønne områder ved Gudrunsvej – der får penge. De anvendes på flere fritidsfaciliteter, fysiske forbedringer i området, kriminalpræventiv renovering af udearealer og til forbedring af Gellerupparkens omdømme.
I Søndervangs skoledistrikt skal der arbejdes  med de fysiske rammer og sociale problemer.
Beboerne får indflydelse
Der er her ikke taget konkret stilling til udformningen. Århus Kommune skal sammen med beboerne i Gellerup og Søndervang udarbejde et byfornyelsesprogram for, hvad der skal ske, og det skal endeligt godkendes i ministeriet.
Det er rådmand Gert Bjerregaards social- og beskæftigelsesafdeling, der skal udmønte forslagene. Han er tilfreds med, at regeringen med bevillingen viser, at den tager kommunens to helhedsplaner alvorligt.
Pengene er små dråber i de store helhedsplaner. Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj løber op i milliardklassen, og Århus Kommune fortsætter med at søge finansiering af planen, blandt andet i EU.
Læs pressemeddelse fra ministeriet

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.