En del af Tousgårdsladens bygninger mellem Gellerupparken og Toveshøj huser Håndbryggerlauget af 1970. Det er en fritidsaktivitet under Brabrand Boligforenings Fritidsforening. Det betyder, at lokalerne i Tousgårdsladen stilles til rådighed for Håndbryggerlauget mod, at lauget vedligeholder lokaler og gårdsplads. Beboere i Brabrand Boligforenings boligafdelinger kan optages som medlemmer.
Håndbryggerlaugets lokaler i Tousgården
Oldermand Niels Overgaard og ceremonimester Preben Hulthin viser rundt på en skøn forårsdag med start på gårdspladsen, som også hører med til Laugets del af Tousgårdsladen. Stueetagen rummer de lokaler, hvor de forskellige faser i god ølbrygning finder sted. På førstesalen er den hyggelige laugsstue.
Niels Overgaard og Preben Hulthin fortæller, at ølbrygningen foregår i det, der oprindeligt var Tousgårdens hestestald. Laugsstuen er indrettet i det tidligere høloft. Hverken Niels Overgaard eller Preben var med fra starten i 1970, men de kender historien om Håndbryggerlauget, der begyndte i kælderlokaler i en af de tre først færdiggjorte boligblokke i Gellerupparken.
Indretning ved frivilligt arbejde
"Det blev for meget for beboerne i opgangen, som ikke nød duften fra håndbrygningens processer på samme måde som de aktive og entusiastiske håndbryggere," beretter Preben Hulthin: "Så tilbød Brabrand Boligforening hestestalden og høloftet på Tousgården til håndbryggerne mod, at de selv satte lokalerne i stand." Niels Overgaard stemmer i med beundring for det frivillige arbejde med istandsættelse, der den gang blev udført, og som Håndbryggerlauget stadig nyder godt af.
Forening med aktive medlemmer
Et halvt hundrede husstande – og dermed ca. det dobbelte antal personer – er medlemmer af Håndbryggerlauget. Der er flest aktive mænd, men det er typisk en familieaktivitet, og kvinder holder egne konebryggeraftener.
Der er laugsaftener tirsdage i lige uger og torsdage i ulige uger. Man mødes ikke for at drikke, men for at smage øl, og oldermand og ceremonimester pointerer, at det ikke er et drikkelaug, men et bryggelaug. Det betyder praktisk arbejde, og Preben Hulthin afslører med et glimt i øjet, at det meste arbejde ved at brygge øl består i rengøring.
Gamle danske laugstraditioner holdes i hævd
Som forening bygger håndbryggerne på gamle danske laugstraditioner. Derfor har foreningen ikke en formand, men en ’oldermand’. Der er ikke en vedtægt, men en ’skrå’. Der holdes ikke møder, men ’laugsaftener’. Osv.
Medlemmerne mødes som ligemænd på tværs af sociale forskelle. Sammenhold og socialt samvær hyldes som værdier. Aktiviteten samler mennesker uanset baggrund i gensidig hjælpsomhed om problemløsninger og læreprocesser.
Se også www.haandbryggerlauget.dk.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.