Ellekær Børneby er et af de projekter, der er med i rådmand Louise Gades forslag til en vækstpakke for børn i Århus. Ellekær Børneby forventer at få 20 mill. kr. fra vækstpakken.
Børnekulturcentrum
Ellekær Børneby skal være et stærkt børnekulturcentrum i Ellekærskolens skoledistrikt. Bag Ellekær Børneby står skole, daginstitutioner, fritidsklubber, foreninger og andre tilbud til børn i skoleditriktet. Målet er at samle og skabe fælles rammer for børn fra det 0. til det 18. år.
Ellekærskolens leder Torben Haugaard uddyber: "Vi vil i samarbejdet om Ellekær Børneby sikre en rød tråd gennem hele børnelivet. I stedet for en opsplitning af børnelivet fra institution til institution vil vi skabe sammenhæng. Børnene skal opleve vuggestue, børnehave, skole, fritidsklub osv. som en helhed, hvor de naturligt bevæger sig fra det ene til det andet."
Samarbejder på tværs
Som eksempel nævner Torben Haugaard, at børnehavebørn skal bruge skolen som læringscenter. Omvendt vil fritidsklub og idrætsorganisation kunne spille en aktiv rolle i en undervisning tilrettelagt specielt for skoletrætte elever. Skolens arbejde med læringsstile i forhold til det enkelte barn kan styrkes ved, at det allerede i børnehaven afdækkes, hvordan det enkelte barn tager bedst imod læring.
"Før påske samarbejdede en 7. klasse fra Ellekærskolen med storebørnsgruppen i en børnehave om at bygge en teaterproduktion op. Eleverne fra 7. klasse læste tre eventyr for børnehavebørnene, og sammen gjorde de eventyrene til forestilling på skolen," nævner en glad og tilfreds Torben Haugaard.
 "Det er også en del af den røde tråd i et børneliv, at skolebørn oplever at være store og have ansvar."
20 mill. kr. fra vækstpakke
Som en del af den vækstpakke for børn, der er på vej til Århus Byråd, forventer Torben Haugaard 20 mill. kr. afsat til investeringer i anlægsarbejder til støtte for realisering af visionerne i Ellekær Børneby.

Den største udgift er til bygning af dagsinstitutioner på Ellekærskolens område til afløsning for de lejemål i Bispehaven, der nu huser daginstitutionerne. Torben Haugaard håber på Byrådets opbakning allerede inden sommerferien, således at byggeriet kan starte allerede først på efteråret.
"Parterne i Ellekær Børneby arbejder på at udvikle fælles sprog og samværskultur. Vi samarbejder om at skabe et fælles børnesyn, der respekterer barnet og tager udgangspunkt i det enkelte barns styrker og resurser," slutter Torben Haugaard.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.