Ellekærskolen er bygget til at have to klasser på hver årgang, men de seneste to år har der kun været een børnehaveklasse, fordi mange børn med dårlige sprogkundskaber skal spredes til andre skoler.
Efter sommerferien bliver problemet ekstra grelt,  skriver JP Århus: Der bliver kun 10 børn i børnehaveklassen. Resten skal sendes med busser til skoler med færre tosprogede børn.
Sødalskolen har lignende problemer, blandet andet på grund af Nordgårdskolens lukning – hvorved Sødalskolen har fået flere tosprogede elever. Ud af de 78 børn, der blev testet, kunne kun otte af dem tale et alderssvarende dansk.
Ifølge avisen kan Sødalskolen alligevel oprette to børnehaveklasser, idet skolen har tiltrukket mange etnisk danske børn til næste skoleår.
De testede børn ved Tovshøjskolen i Toveshøj og Søndervangskolen i Viby har samme negative tendens. Men da de er heldagsskoler, som viser sig at stimulere børnenes sprogfærdigheder, får de lov at "beholde" deres børn.
For dårligt dansk i børnehaven?
Det stigende antal tosprogede børn med sprogproblemer overrasker blandt andet Torben Haugaard, skoleleder på Ellekærskolen.
"Jeg ved, at børnehaverne i skoledistriktet gør et stort stykke arbejde, så jeg kunne godt tænke mig, at man brugte nogle kræfter på at finde ud af, hvad man gør forkert, og hvad der skal til for at løfte det," siger han til avisen.
Borgerportalen skrev for nylig, at skoledistriktet ved Ellekærskolen håber at kunne starte Ellekær Børneby, som netop skal knytte institutionerne sammen, så der er en rød tråd i hele børnelivet.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.