Nogle gange er det tilfældigt, hvilke børn der består og ikke består sprogtesten før skolestart – og derfor kan det være tilfældigt, hvem der får afslag på at starte i børnehaveklassen i deres eget nærområde, og derfor må køre lang vej i bus til skoler med færre tosprogede elever.
Det mener pædagog Anett Sällsäter Christiansen fra den integrerede institution Ellekær. Ellekær hører altså til de institutioner, der sender børn til Ellekærskolen. Som omtalt får skolen til august kun 10 elever i alt i børnehaveklassen, fordi uventet mange børn dumper i sprogtesten.
Anett Sällsäter Christiansen er også en lokal samfundsdebattør og har på sin blog kritiseret sprogtesten, og hun er principielt imod at sende børn til andre skoler i busser, fordi børnenes nære netværk fjernes. Om sprogscreeningen:
Testen rammer skævt
"En test tager45 minutter, og så barnet er placeret. Ud fra min egen erfaring finder jeg den ikke ret sikker, den rammer meget skævt og kan være misvisende og uretfærdig, fordi den kan sende en del elever den gale vej," siger Anett Sällsäter Christiansen. Til borgerportalen siger hun:
"Det, som har forbavset os meget, er at de børn vi forventede vil klare testen, ikke består, og dem vi kan være i tvivl om, består! Det kan være en katastrofe for børnene, som bliver fordelt på forskellige skoler og deres venskab igennem hele institutionstiden bliver ødelagt."
Men gør institutionen nok for at sprogstimulere børnene?
"Institutionen bruger ekstremt meget tid på at synge og lave fagter, altid sætte ord på tingene.Vi taler meget med vores børn og har generelt meget udeliv, da vi også for to måneder siden er blevet idrætsinstitutioner," siger hun og tilføjer, at man arbejder målrettet med sproget og går ud fra læreplaner, som man netop nu er ved at evaluere. Samt at område 13, som Ellekær hører under, råder over to kommunale sprogvejledere."
Se på hele indskolingen
"Måske er der nogle institutioner, som ikke bruger så mange pædagogiske hjælpemidler som vi, så jeg tvivler på hvor meget mere vi kan sætte ind i hverdagen. Selvfølgelig kan vi altid blive bedre, men vi har også begrænsninger og er skåret ind til benet. Min egen mening er, at man måske skulle se over hele proceduren af hele indskolingsforløbet for at, se om de var en anden måde at skolestarte på," mener Anett Sällsäter Christiansen.
Læs Anetts blog

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.