Beboerrådgivere i 62 boligområder over hele landet har fået evalueret deres arbejde og funktioner i de to år 2004 og 2008, og det en succes, der nu bør udvides. På overfladen ser det ellers ud, som om deres arbejde ingen effekt har haft:

  • De almene boligområder afviger i 2008 stadig markant fra landsgennemsnittet ved at have en høj andel beboere med anden etnisk baggrund end dansk, en høj andel, der er arbejdsløse samt ved et lavt indkomstniveau for beboerne.
  • Arbejdsløsheden er nok faldet og indkomstniveauet steget, men dette skal ses i lyset af et indkomstniveau, der på landsbasis er steget endnu mere og dermed er den relative ulighed ikke blevet mindre.
  • Det sociale liv i boligområderne er stort set det samme i 2008 som i 2004.
  • Det samme gælder beboernes tilfredshed, hvor det i 2008 som i 2004 er 8 ud af 10 beboere, der er tilfredse eller meget tilfredse med at bo i deres boligområde.

Men undersøgelsen, som er foretaget af Niras-konsulenterne , siger alligevel, at beboerrådgivningen har haft væsentlig effekt og været med til at bremse den negative spiral i de almene boligområder.

Bispehaven fremhæves
Interview med bl.a. kommunale repræsentanter og beboere viser, at beboerrådgiverne i høj grad med deres lokale kendskab til de enkelte boligområder og deres personlige engagement kan være med til udvikle nogle anderledes metoder til brug i det sociale arbejde.

I denne sammenhæng fremhæves det lokale projekt Outsiders2Insiders fra Bispehaven som et godt eksempel på en anderledes effektfuld tilgang til arbejdet med udsatte børn og unge samt integration.    

Lav flere fællessekretariater
NIRAS-konsulenterne kan ud fra evalueringen anbefale at videreudvikle beboerrådgivningsfunktionen og det boligsociale arbejde. Det handler om i videre udstrækning at binde den boligsociale indsats sammen med den kommunale integrations-, social- og beskæftigelsesindsats – evt. via etablering af boligsociale fællessekretariater (som vi allerede har i Århus), der netop kan være med til at bringe den kommunale og den boligsociale indsats tættere sammen.

Fakta om undersøgelsen:
NIRAS-konsulenterne har evalueret beboerrådgivningsfunktionen i 62 boligområder for at se effekten af ordningen og de indsatser, der er igangsat herunder. Evalueringen baserer sig på beboerundersøgelser foretaget i 2004 og 2008, selvevaluering fra beboerrådgiverne og boligstatistiske nøgletal fra 2004 og 2008. Derudover har NIRAS konsulenterne undersøgt konkrete indsatser i dybden ved hjælp af interviews med bl.a. beboere og professionelle.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.