Handler EU-valget om EU-støtte til letbane gennem Gellerup og om at gøre bydelen til europæisk pilotprojekt og globalt fyrtårn for 0-udslip af CO2?
Det mener Keld Albrechtsen, der er lokalt aktiv bl.a. som næstformand i Brabrand Boligforening og formand for Gellerup Højskole.
Hvad vil en beboer i Vestbyen med hænderne fulde af lokalt aktive gøremål i Europaparlamentet?
Det spørgsmål besvarer Keld Albrechtsen. Han bor i Brabrand Boligforenings almene boligafdeling Holmstrup og er på valg til Europarlamentet den 7. juni opstillet som nr. to på Junibevægelsens liste.
Kulturmøde i Århus Vest og i Europa
"Der er en direkte sammenhæng mellem mit arbejde på det lokale plan og et politisk arbejde i Europaparlamentet," lyder det uden tøven fra Keld Albrechtsen, "her i det lokale område er jeg med i at skabe et sammenhængende samfund med flere kulturer. EU handler for mig præcist om det samme."
Keld Albrechtsen forklarer, at Gellerup Højskole står for at skabe kulturmøde. Helhedsplanen for Gellerup-Toveshøj har til formål at forene forskellige kulturer i en dejlig bydel og vise, hvordan integration kan lykkes i det danske samfund.
"Det europæiske projekt står for det samme på internationalt plan, nemlig møde mellem forskellige kulturer og integration i demokratisk sameksistens," understreger Keld Albrechtsen. Efter østudvidelsen ligger den europæiske dagsorden, for den tidligere EU-modstander, i EU. Og i Europaparlamentet vil han tale for Tyrkiets optagelse som en brobygger mellem Europa og Mellemøsten. 
Helhedsplan og klimapolitisk pilotprojekt
Keld Albrechtsen vil tage sine lokale erfaringer med flerkulturelt samfundsliv med i Europaparlamentet, hvis han vælges den 7. juni.

Men han ser også Europaparlamentet som et forum for, at f.eks. Gellerupområdet kan blive et klimapolitisk pilotprojekt for vedvarende energi gennem medfinansiering af helhedsplanen fra EU.
Det mener Keld Albrechtsen er en realistisk mulighed ved omlægning af EU’s opgaver og økonomi: "EU’s landbrugsstøtte bør omlægges til gavn for klima, vedvarende energi, sociale forhold og integration. Det skal gøre det muligt at opnå EU-støtte til kollektive trafikprojekter som f.eks. letbane og til bygningsrenoveringer med 0-uslip af CO2 som målsætning."
Keld Albrechtsen har 14 år i Folketinget i bagagen. Vestbyen kan få en beboer med politisk erfaring i Europaparlamentet. Keld Albrechtsen vil ikke "kloge sig på valgets udfald den 7. juni", men han vil gerne udtrykke sin ærgelse over, at debatten op til valget er så begrænset. 
Se også portrættet her på portalen

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.