Alt for mange tosprogede børn taler alt for lidt dansk hjemme. Det er for let for mange forældre at tale hjemlandets sprog, og på fjernsynsskærmen kværner nyhedsflader og børneprogrammer – bare ikke på dansk.
Politikerne i Århus Kommune har fulgt med i den seneste debat om sprogscreening. De anerkender, at der gøres et stort arbejde i daginistitutioner for at forbedre tosprogedes danskkundskaber, men de lægger også ansvaret på de forældre, der ikke seriøst bringer det danske sprog ind i hjemmet.
I en fælles udtalelse fra borgmester Nicolai Wammen (S), børn- og ungerådmand Louise Gade (V), Integrationsrådets formandskab og fra Multikulturel Forening (Rabih Azad-Ahmad) opfordres forældrene til at være mere aktive.
"Der påhviler et meget stort ansvar på forældrene til de to-sprogede børn. Vores stærke opfordring til forældrene til de to-sprogede børn er derfor, at de styrker deres børns sprogudvikling, allerede fra de er helt små for på denne måde at give dem de bedste betingelser for at klare sig i det danske samfund. Vi har set mange gode eksempler på, at det kan lykkes."
Hjælp børnene
Og videre: "Vi opfordrer derfor forældrene til at hjælpe børnene med at blive bedre til dansk," siger underskriverne og nævner som eksempler:

  • At børnene kommer i vuggestue og børnehave, så barnet kommer til at begå sig i et dansk sprogmiljø.
  • At der tales mest muligt dansk derhjemme.
  • At forældrene ser danske børneprogrammer i tv sammen med børnene.
  • At familierne bruger bibliotekernes tilbud om sprogpakker.

    Der er herudover allerede fra rådmand Louise Gades side rettet henvendelse til Indenrigs- og socialminister Karen Ellemann med henblik på at få igangsat initiativer på landsplan.

Integrationsrådet og repræsentanter fra Børn og Unge afdelingen mødes snarest for få overblik over, hvordan vi sammen kan bidrage til at flere småbørn får forbedret deres danskkundskaber og dermed deres muligheder i det danske samfund.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.