Mandag aften havde Multikulturel Forening indkaldt et panel af politikere bestående af Jesper Langballe (DF), Morten Østergaard (R) og Anne Marie Meldgaard (S). De folkevalgte modtog  ris og ros fra de borgere, hvis liv og skæbne, deres lovgivning om statsborgerskab bestemmer. Eva Ersbøll, Seniorforsker ved Institut For Menneskerettigheder, besvarede juridiske spørgsmål.
 
Et af de gennemgående spørgsmål var, hvordan man kan stille så høje krav som danskprøve 3 til mennesker med posttraumatisk stresssyndrom og andre handicaps.
Jesper Langballe forsvarede, som repræsentant for det siddende parlamentariske flertal, de høje krav med, at det er nødvendigt at kunne læse og forstå dansk, hvis man skal stemme til folketinget, og i det hele taget deltage i det danske demokrati.
Hans tiltro til uddannelsens velsignelser, var dog ikke lige så høj, da det kom til danske universitetsuddannede læger.
"Adskillige læger har skrevet uvederhæftige lægeerklæringer med det formål at sikre deres patienter dispensation for sprogkravene," sagde Jesper Langballe.
hvilket vakte stor kritik hos specielt Morten Østergaard.
"Det er utroligt at Jesper Langballe har så lidt tiltro til fagkundskaben, at han ikke tror på, hvad læger med en lang universitetsuddannelse siger indenfor deres felt," sagde Morten Østergaard.
Statsborgerskab – en menneskeret
Eva Ersbøll pointerede i løbet af debatten flere gange, at det er en menneskeret at have et statsborgerskab. Dette vedrører specielt de statsløse palæstinensere, der udgjorde en stor del af tilskuerskaren. En af dem var Khalid Mansour, der havde et forslag til Jesper Langballe. 
"Tag til Israel og forhandl med den Israelske regering om at give os vores huse og vores jord tilbage, når du ikke vil give os dansk statsborgerskab."
Dén politiske mundfuld mente Jesper Langballe var for stor, hvilket dog ikke fik Mansour til at flytte sig i spørgsmålet om statsborgerskab.
Som at sidde i fængsel
Mohammed Ali er også statsløs palæstinenser og på trods af at han har boet her siden 92 og taget en fire1/2-årig landbrugsuddannelse i Danmark, kan hverken han eller hans børn få dansk statsborgerskab.  Og uden et pas kan de ikke rejse ud af landet.
"Jeg kan ikke besøge min søster, som jeg ikke har set i 15 år. Mine børn kan ikke komme på tur med skolen. det er som at sidde i fængsel, "sagde han.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.