Børneby Ellekær skal få børneliv i Bispehaveområdet fra 0 til 18 år til at hænge sammen. Den vision er skole, daginstitutioner og klubber i området fælles om.
Nok er det noget af en overlevelseskamp for skolen at holde på skoledistriktets børn, dvs. undgå bevidst fravalg for danske børn og tvunget fravalg for andre børn, som ikke består kommunens sprogtest. Men Børneby Ellekær er også et stærkt tilbud til områdets børn om en opvækst og læring i trygge og kendte rammer.
Områdets dagtilbudsleder Lisbeth Holmbjerg Jensen peger på vigtige elementer i realiseringen af Børneby Ellekær.
Samarbejde mellem institutioner
Det ene er samarbejdet mellem institutionerne, som også skoleleder Torben Haugaard i en tidligere artikel på Aarhusvest.dk har understreget. Lisbeth Holmbjerg Jensen hæfter sig ved indretning af skolens bibliotek til fælles læringscenter. Det finder hun meget attraktivt for daginstitutionerne. Også mulighederne for at bevare kammeratskaber tillægger Lisbeth Holmbjerg Jensen betydning.
Flot bygning
For Lisbeth Holmbjerg Jensen er det fysiske byggeri en afgørende faktor. Hun medbringer erfaringer fra flytningen af en daginstitution i en lejlighed til den nybyggede idrætsbørnehave ved Globus1. "En fysisk flot bygning er i allerhøjeste grad med til at gøre en daginstitution attraktiv," siger Lisbeth Holmbjerg Jensen: "Børnehaven ved Globus1 tiltrak også danske børn, og alle var glade og stolte over den nye og spændende børnehavebygning."
Derfor er det for Lisbeth Holmbjerg Jensen væsentligt med udsigt til, at to daginstitutioner i udtjente bygninger kan få nye bygninger. Tilmed nær ved Ellekærskolen.
Pædagogisk profilering på idræt/bevægelse
"Gode daginstitutioner skal være profileret på en stærk pædagogik, og vi har valgt at bygge på såkaldt idrætspædagogik," forklarer Lisbeth Holmbjerg Jensen: "Det har ikke noget med bestemte sportsgrene at gøre, og det kunne lige så godt kaldes bevægelsespædagogik."
"Sprog og idræt hænger sammen," tilføjer Lisbeth Holmbjerg Jensen: "Idræt og bevægelse skal bruges til pædagogiske formål som at udvikle sprog. Det virker, fordi kroppen husker det, den har gjort." Hun minder om, at ny erkendelse om læringsstile netop viser, hvordan bevægelse kan bruges i læring. "Men det er velkendt pædagogisk praksis i daginstitutioner," føjer Lisbeth Holbjerg Jensen til.
Personalet er klar til at tage udfordringen op efter kursus det seneste halve år på Peter Sabro Seminariet. SFO-personale fra skolen har været igennem samme uddannelsesforløb.
Lisbeth Hombjerg Jensen afslører, at hun også har en drøm om en aldersintegreret legeplads og omgivelser, der appellerer til motoriske udfoldelser i Børneby Ellekær.  

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.