"Det her er rigtigt godt, Allan!" er en reaktion Boligselskabet Præstehavens forretningsfører Allan Søstrøm i disse dage møder fra nogle unge mennesker i Bispehaven, når han er ude i området.
Det gode er et initiativ, der er kaldt 30+30: I en gruppe på 30 børn og unge i alderen fra 8 til 18 år har hver enkelt fået en voksenkontakt, som i 30 dage er massivt til rådighed for at snakke med og lytte til den unge. Det følges op med fortsat kontakt mellem den unge og voksenkontakten i yderligere 30 dage indtil sommerferien, hvis den unge har behov for det.
Positiv kontakt med unge, – og deres forældre
Allan Søstrøm har svært ved at skjule sin begejstring for, hvordan det er gået i den første halvdel af de første 30 dage: "De unge har virkelig resurser, og de vil gerne bruge dem til andet end hærværk og ballade. De viser engagement og vil gerne være med i vores aktiviteter. Der er opnået kontakt med forældre, og der er skabt dialog også med dem."
"Når de unge møder interesse fra voksne og bliver taget alvorligt af voksne, har det effekt," fortsætter Allan Søstrøm, "det er da opmuntrende at opleve en voksenkontakt hjælpe den unge med at få styr på planlægningen af sin 10. klasses eksamen. Naturligvis tæller det også med, at vi allerede oplever reduktion af hærværk."
30+30-initiativet
Bag initiativet 30+30 står Ledelsessamarbejdet i Bispehaven. Det består, ud over Boligselskabet Præstehaven, af Socialcenter, Politi, andre myndigheder og offentlige institutioner og tilbud med tilknytning til Bispehaven.
Baggrunden for 30+30-initiativet er kendskab til omkring 30 børn og unge med en adfærd præget af misbrug og hærværk.
De voksne kontaktpersoner kommer fra Bispehavens afdelingsbestyrelse og andre beboere i Bispehaven. Socialcenter Vest har skaffet nogle udefra, og så er Ledelsessamarbejdets sekretær Jens Winther aktivt med som voksenkontakt for en af de unge.
Sammen med Bispehavens boligsociale rådgiver Pia Mortensen er Jens Winther desuden resurseperson, som kontaktpersonerne kan søge råd og vejledning hos.
Meget foregår i Bispehaven og i boligafdelingens Trivselshus, men Allan Søstrøm ser det som positivt, at unge med deres voksenkontakt også kommer ud i byen. Det kan være på en fisketur sammen eller på en bytur.
Grundig evaluering
De voksne fører dagbog over indholdet i kontakter og deres virkning. Disse dagbøger indgår sammen med interviews og to antropologers observationer i en evaluering. Allan Søstrøm ser frem til evalueringsrapporten i forventning om et positivt resultat af initiativet. Han håber også at få påpeget muligheder for en endnu bedre boligsocial indsats.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.