Som barn i Rydevænget sagde Mina Bahadori Lundh, at hun talte både farsi og morsi.
Det var med barnets kreative sproglogik udtryk for, at Mina Bahadori Lundh talte farsi (persisk) med sin iranske far og dansk med sin danske mor. Det gør hun i øvrigt stadig som ung voksen.
Tosprogethed som naturligt
Mina Bahadori Lundh er tosproget fra barnsben. Hun er glad for og stolt over også at have farsi som et modersmål, selv om hun indrømmer, at dansk mest er hendes modersmål: "Mit danske sprog har været begunstiget af, at jeg er vokset op i dansk kultur. Desuden er min far rigtig god til dansk, og han slår altid over i dansk, når der er andre til stede, som ikke forstår farsi."
"Som barn tænkte jeg aldrig over, at der skulle være noget usædvanligt i at tale to forskellige sprog," fortsætter Mina Bahadori Lundh, "det går helt automatisk at skifte fra det ene sprog til det andet. Det kan ske, at det bliver blandet en smule, fordi jeg lige mangler et bestemt ord på farsi."
Mina Bahadori Lundh kan læse og skrive farsi takket være modersmålsundervisning, da hun gik på Hasle Skole. Hun kalder det et tab, at Århus Kommune ikke længere tilbyder modersmålsundervisning.
God til dansk 
På spørgsmålet, om hun har haft problemer med dansk, svarer Mina Bahadori Lundh med overbevisning og eftertryk: "Aldrig!" Hun indrømmer uden falsk beskedenhed, at hun altid har været god til dansk.
Efter Mina Bahadori Lundhs opfattelse er der ingen grund til at frygte, at et andet modersmål er en hindring for dansk, når man vokser op i en dansk kultur. Hendes erfaring er, at det er afgørende for barnets sprogudvikling, at barnet motiveres af behov for at bruge sprog. Og at det ikke er noget problem for et barn at lære mere end et sprog.
Globalt menneske af tosproglig barndom
Den tosproglige barndom og kontakt med to forskellige kulturer har gjort Mina Bahadori Lundh til et globalt menneske, der føler sig i stand til at begå sig i andre kulturer. Hun karakteriserer sig selv som nuanceret, udadvendt, åben, fordomsfri og nysgerrig, fordi hun har oplevet, at der er værdier i mere end en kultur.
Økonomi skaber større skel
I starten på et gymnasium domineret af økonomisk velstillede oplevede Mina Bahadori Lundh større skel, end hun nogensinde havde oplevet mellem iransk og dansk kultur.
Når hun har fået sin studentereksamen, vil Mina Bahadori Lundh gerne på universitetet. Hun ved endnu ikke, hvad hun vil studere. Men det skal i hvert fald være et studium, der fører til noget, der har med mennesker at gøre.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.