Århus Byråd og Brabrand Boligforening blev sent onsdag enige om en plan, der betyder store forandringer i Gellerup. Bydelen skal gøres mere åben og attraktiv. Den skal hænge sammen med resten af byen. Fritidsliv, kulturliv og erhvervsliv skal blomstre. Beboersammensætningen skal ændres. Det er visionen. 
Opdeles i fire kvarterer
Det nuværende Gellerup skal "erstattes" af fire nye kvarterer med forskellige boligformer. Hele området forbindes med en ny indre ringvej, der også skal være trafiklink mellem bydelen og resten af Århus. Området omkring City Vest og Basar Vest skal forbindes til resten af området med en bygade, hvor erhvervslivet og mange af de kommunale arbejdspladser kommer til at ligge. Der vil også blive plads til grønne områder.
Afvekslende boligformer
Der vil blive tale om store fysiske forandringer, for et af formålene med planen er, at beboersammensætningen skal ændres. Det skal opnås ved at to blokke sælges, tre blokke rives ned og to blokke bliver til kommunale arbejdspladser. Gellerup skal fremover kendes på spændende arkitektur. Boligformerne skal være afvekslende: Færre almene boliger,  mere erhverv og kultur: Boliger skal sælges, lejligheder lægges sammen, nye byggerier sættes i gang: Ejerlejligheder, ældreboliger, plejeboliger, ungdomsboliger og erhvervslejemål. Alt i alt betyder det, at andelen af familieboliger vil være på 30 % i 2030. 
Beboerne skal med på råd
Aftalen slår fast, at man skal hurtigt i gang med planen, men det er meningen, at beboerne i Gellerup skal medindrages.Tryghedsgarantien bliver der ikke rørt ved. Ingen beboere bliver tvunget til at fraflytte området mod deres vilje. Hele renoveringen skal forløbe i faser.

Fase 1: 2009 – 10: Hurtige, synlige forbedringer skal medføre øget tryghed og bedre image. En hel blok sættes til salg, hvis lovgrundlaget falder på plads. Helhedsplanen vedtages politisk og med beboerindragelse i foråret 2010

Fase 2: Senest 2013: Etablering af veje, ny bygade med butikker, kontorer og institutioner, grønne områder og idrætsfaciliteter og kulturinstitutioner (øvelokaler m.v.) Renovering og ombygning af eksisterende boliger, nedrivning.

Fase 3: 2012: Erfaringerne skal opsamles og arbejdet med at sælge bygninger og omdanne blokke og bygge veje. Den nye tæt-lave bebyggelse, samt kultur og uddannelsesinstitutioner påbegyndes.

Historisk aftale
Århus borgmester Nicolai Wammen betegner aftalen som historisk.
"Det er meget værdifuldt, at der nu er skabt bred politisk enighed om en konsekvent og målrettet plan i Gellerup. Vi står over for en gennemgribende forvandling af området, så det fremstår attraktivt for alle århusianere. Derfor er det en historisk aftale for Gellerup og Toveshøj. Det er meget vigtigt, at et enigt byråd og Brabrand Boligforening løfter i flok”, siger Borgmesteren.
Du kan åbne aftaleteksten i PDF-format her.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.