Der er nedsat en arbejdsgruppe til at undersøge muligheden for at foretage sprogscreening før skolestart i vante omgivelser i barnets daginstitution. I stedet for som hidtil på barnets distriktsskole.
Det oplyser Pauli Johansen, der er leder af kommunens Videncenter for Integration, til Aarhusvest.dk, da vi forelægger ham den indvending, at barnets utryghed ved et fremmed sted kan påvirke sprogscreeningens resultat.
"Vi er åbne for, at sprogscreeningen foregår i barnets daginstitution. Men forudsætningen er, at der er den nødvendige ro, hvilket kan være et problem i en daginstitution. Både uro og vante omgivelser kan aflede barnets opmærksomhed."
Sprogscreening et værktøj for sprogudvikling
Sammen med konsulent Rikke Slot Johnsen forsikrer Pauli Johansen, at sprogscreeningen er et værktøj til at sikre, at børn får den nødvendige sprogudvikling. "Formålet med sprogscreening er bestemt ikke dagligt at transportere børn til modtageskoler langt fra deres hjem," tilføjer Pauli Johansen.
Pauli Johansen tilføjer: "Sprogscreeningen giver os en viden til at finde frem til, hvad der kan gøres for at skabe den sprogudvikling, der giver alle børn frit skolevalg." Som et godt eksempel henviser han til dagtilbudsleder Lisbeth Holmbjerg Jensen, der til Aarhusvest.dk har udtalt, at de i hendes dagtilbud vil sætte ind på problemer med manglende ordforråd. Sprogscreeningerne i dagtilbuddet viser, at netop ordforrådet kan være for mangelfuldt.
"Ordforrådet er vigtigt for at følge med i skolen, når dansk bliver instruktionssprog i andre fag end dansk," understreger Pauli Johansen, "du forstår ikke matematik, hvis du får det forklaret med danske ord, du ikke forstår."
Rikke Slot Johnsen foretrækker at tale om sprogscreening frem for sprogtest: "Ordet test lyder af en eksamen, som skal bestås med fare for at dumpe. Det er et redskab til at løse problemer med sprogfærdigheder."
Nu går det fremad!
Trods faren ved at udstede garantier vover Pauli Johansen det ene øje: "De igangsatte initiativer begynder nu at virke. Flere vil få frit skolevalg takket være den viden, sprogscreeningen har givet. Takket være den daglige indsats i daginstitutionerne, hvor der nu er uddannet mindst en sprogvejleder i hvert dagtilbud. Og takket være vejledning i institutionerne fra sprogkonsulenter fra Videncenter for Integration. Der er fokus på sprogudvikling."
"Nu rykker det! Sammen med dagtilbuddene når vi resultater," slutter Pauli Johansen.  

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.