Når skoleåret starter igen, går nogle af eleverne i de ældste klasser på Tovshøjskolen og Søndervangskolen i gang med at drømme højt om deres bydel.
De bliver junior-journalister og skal med tiden lægge deres egne bidrag ind på borgerportalerne aarhusvest.dk og vibysyd.dk
Vi har længe savnet børns og unges stemmer på borgerportalerne. Det er voksne, der skriver artiklerne, men vi tror på, at børn og unge kan gøre noget spændende ved journalistikken – og de kan få et medie, hvor de kan kommunikere med hinanden.
Integrationsministeriet har givet tilskud, så vi kan uddanne to hold juniorjournalister – et på hver skole. På Tovshøjskolen bliver holdet sammensat af elever i 7., 8. og 9. årgang, mens det på Søndervangskolen er elever i 8. klasse, der bliver journalister.
Tovholder til projektet
Borgerportalen har ansat en tovholder, som sammen med skolens lærere bruger nogle af timerne frem til jul på at lære eleverne at formidle.
Opgaven for eleverne er at lære at formidle helhedsplaner, og vi tror, at de kan få noget virkeligt interessant ud af det. Det er helt perfekt timet, da hverken politikere eller boligforeningsfolk har lagt sig fast på, hvordan bydelene Gellerup-Toveshøj og Viby Syd skal se ud i fremtiden.
Tænk, hvis det er skoleeleverne, der kommer med de bedste ideer? Serveret som videoindslag, tegninger, modeller, artikler, sms-historier…. Hvem ved!

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.