Gode råd om kost. Motionsrum. Besøg af en læge to gang om ugen. Et sted til beboerdemokratiet. En årlig sundhedsfestival. Og en hel del mere…
Alt dette skal samles i et nyt sundheds- og community-center på Holmstrup Mark, og  beboerne er villige til at betale 16, 60 kroner ekstra for om måneden.
Afdelingerne Thorsbjerg og Odinsgård, som har i alt 245 lejemål, har holdt ekstraordinære afdelingsmøder, og der var en meget stor tilslutning til forslaget. Landsbyggefonden svarer på ansøgningen i september.
I Brabrand Boligforenings beboerblad Skræppebladet skriver redaktionsmedlem Ulrik Ricco Hansen blandt andet:
Sundhed og demokrati
"Under overskriften “Projekt Sundhed og Trivsel på Holmstrup Mark”, vil de to afdelinger etablere et center med fokus på sundhed og styrkelse af beboerdemokratiet. I centeret skal der være mulighed for at få gode råd om kost og motion, bl.a. skal man kunne få målt sit blodtryk. To gange om ugen ønskes en lokal praktiserende læge til stedet, hvor der også skal være motionsrum.
Sundhedshuset skal i samarbejde med boligafdelinger, foreninger mv. afholde en årlig festival med fokus på sundhed og motion. Motionen skal bl.a. tage udgangspunkt i naturen på Holmstrup Mark, hvor der nu er anlagt mange stier, ruter og redskaber, der opfordrer til fysisk udfoldelse.
Holmstrup og Bronzealdervænget også med
Også andelsforeninger mv. i området bliver målgruppe for centerets aktiviteter.

Læs Projektansøgningen og yderligere oplysninger på Brabrand Boligforenings hjemmeside.
Centeret skal primært støtte og styrke afdelingernes profil i forhold til ældre og børnefamilier. Selvom det i første omgang er to af Brabrand Boligforenings afdelinger på Holmstrup Mark, der står bag initiativet, forventes centeret at dække hele Holmstrup Mark, dvs. også naboafdelingerne Holmstrup og Bronzealdervænget.Den første ansøgning dækker en periode på fem år og er budgetteret til godt fem millioner kroner."

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.