Pædagogisk leder på Hasle Skole, Dorte Bach, har klare meninger om, hvordan børn af anden etnisk herkomst end dansk bedst hjælpes til integration i det danske samfund.
Dorte Bach har dels via uddannelse og dels via sit arbejde gennem flere år haft tosprogede børn som sit specielle interessefelt. Med den interesse kan man virkelig gøre nytte på en skole som Hasle Skole, som har en stor andel af tosprogede elever.

Kommunikationen i centrum
På Hasle Skole har man den holdning, at børnene skal lære dansk, men i første omgang er kommunikation det vigtigste. På skolen indgår modersmålslærerne i somalisk, arabisk, tyrkisk og vietnamesisk i den almindelige undervisning, og de er et væsentligt element i forældrekontakten. 
Modersmål med børnene
Dorte Bach siger: "Vi opfordrer forældrene til at tale modersmålet med deres børn. Dels er det vigtigt for autoriteten, at børnene oplever, at forældrene kan formulere sig. Dels er det lettere for forældrene at formidle en bred begrebsverden til børnene på et sprog, som de taler flydende.

Det har betydning, at børnenes fornemmelse for abstrakte og konkrete begreber er nuanceret, når de kommer i skole. Det letter opgaveløsningen i de enkelte fag, og samtidig integrationen. Erfaringsmæssigt ved man, at børn ikke har problemer med at lære og leve med to sprog, hvis de med hjemmefra har et begrebsligt fundament for indlæring." 
Det danske samfund har stillet for få krav
"Forældrene skal lære deres børn at forholde sig kommunikerende og nysgerrigt til omverden. Det krav har skolen og samfundet ikke været gode nok til at stille, eller til at forklare vigtigheden af," siger Dorte Bach.

Hun fortæller, at forældrene ved skoleindskrivning i dag får forklaret, at barnet for at klare sig godt i skolen skal have et rigt sprog. Det er for eksempel ikke nok at kende ét ord for stol. Barnet skal kunne kende og bruge ord som gyngestol, spisestol og kurvestol, om ikke på dansk så på modersmålet.

Ud i samfundet
De opfordres til at stimulere børnene, se dansk fjernsyn med dem, tage deres dem med ud i det danske samfund, for eksempel på museum, og læse højt for dem. Som regel vil det være muligt at låne børnebøger på modersmålet på biblioteket.
Lærer høflighed
Når man taler tosprogede børn med Dorte Bach, er det tydeligt, at sproget betyder meget, men også andre ting har stor betydning. For eksempel skal børnene lære elementær høflighed. Det er vigtigt, at de ikke taler et ”gadens sprog”, så de kan begå sig. Sidst men ikke mindst, de har brug for gode rollemodeller for at lære gode regler for social adfærd. 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.