Sommeren er ikke agurketid for de, der vil skabe sig et nyt jobindhold. Brabrand Boligforening har sørget for udfordringer til jobsøgende – og for en spændende start på den boligsociale helhedsplan for Gelleruo og Toveshøj.
Tre jobopslag er der at tygge på – og de varsler nye aktiviteter, som alle kan tage del i. To af stillingerne ligger i den nye sociale helhedsplan for Gellerup og Toveshøj.
Foreningernes Hus
Det mest omtalte projekt er Foreningernes Hus, som i dag ikke er et hus med mursten omkring sig, men er det, som en ny projektleder skal forberede – sandsynligvis i en del af Nordgårdskolen. I stillingsopslaget står:
Der er tale om et krævende job, som uden tvivl vil have tænderudtrækkende perioder. Til gengæld vil du selv få stor indflydelse på at skabe dine funktioner, som i starten vil være domineret af opsøgende informations- og rekrutteringsarbejde overfor områdets eksisterende og potentielle foreninger.

Foreningernes Hus findes endnu kun på papiret – så der er store forventninger til den kommende projektleder. Du kommer til at fungere som både leder og skaber i den indledende fase, og din fornemste opgave bliver først og fremmest at samle de frivillige og være deres styringsperson i processen frem mod etablering af huset.
Læs stillingsopslaget
Igangsætter for Samvirket
Helhedsplanen opruster også Samvirket i Gellerup og Toveshøj – og ikke mindst arbejdet med bydelens børn og unge. Halvdelen af en ny igangsætter-stilling skal nemlig foregå blandt børn og unge – resten med administrative opgaver som kommunikation, fundraising og borgerinddragelse.
Samvirket i Gellerup og Toveshøj er et partnerskab mellem de frivillige og foreningsbaserede indsatser i området, Lokalpolitiet Århus Vest og Århus Kommune.
Læs stillingsopslaget
Ny fritidspatrulje
Gellerups nye fritidspatrulje – den hed tidligere Legepatruljen – kommer til at bestå af ressourcestærke unge fra Gellerup-området. Disse unge får til opgave at skabe leg og venskaber mellem blokkene og opføre sig som ansvarlige rollemodeller for områdets meget store gruppe af børn og unge. Deres indsats vil blive aflønnet.
Jobopslaget fortæller, at den nye projektleder skal være fritidspatruljens direkte leder, ansvarlige bagstopper og voksne ressourceperson.
Læs stillingsopslaget

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.