Borgmester Nicolai Wammen forventer ingen ny sparerunde ved de kommende budgetforhandlinger i Århus Kommune, men heller ingen budgetfest. En optimistisk borgmester tror på, at der trods krise vil være økonomi til at bevare det kommunale serviceniveau. Og måske endda håb om et lille løft.
Med 101 dage til byrådsvalget taler Nicolai Wammen ved en havefest på Januarvej arrangeret af Hasle Socialdemokratiske Vælgerforening.
Velfærd frem for skattelettelser
Nicolai Wammen ønsker hverken skattestigninger eller skattelettelser i Århus. Selv om der ifølge Nicolai Wammen er et godt velfærdssamfund i Århus, vil han gerne forbedre det. Hvis der bliver lidt ekstra at gøre godt med under de kommende budgetforhandlinger, kræver borgmesteren det brugt på velfærd og ikke på skattelettelser.
"Der er behov for at investere i velfærd. Der er brug for bedre rammer for børn og ældre og for dem, der har det sværest," påpeger Nicolai Wammen.
Århus mere end City
I sit indlæg i Århus Vest minder Nicolai Wammen om, at Århus ikke kun er City, men også de mange andre bydele og herunder Århus Vest. Han peger i lyset af debat om helhedsplan på, at Århus Vest ikke kun er Gellerup, men slår samtidigt fast, at Århus Vest også er Gellerup.
Flere århusianere og mere vindenergi
Århus har passeret de 300.000 indbyggere og har i øjeblikket den største befolkningstilvækst siden 1970. Nicolai Wammen forudser, at der i 2030 vil være 375.000 århusianere. Det kræver 50.000 flere job i Århus. Det er Nicolai Wammens vision at en del af disse arbejdspladser kommer fra en position som verdens førende by for vindenergi. "Der er tusindvis af arbejdspladser i rigtig energi," lyder udmeldingen fra Nicolai Wammen.
Valgkamptemaer?
Havefestens 40 vestbyborgere nøjes ikke med at lytte. En livlig debat følger borgmesterens indlæg med temaer som: Vi kan ikke være bekendt, at der bliver flere og flere fattige. Der mangler praktikpladser og lærepladser til unge. Udsigt til afskedigelser i ældreplejen vækker bekymring. Modulordning og ledelsesstruktur på daginstitutionsområdet trækkes frem, Der stilles krav om forsorgshjem til hjemløse med mulighed for samvær med andre mennesker.
Den eftermiddag på Januarvej efterlader indtryk af, at der vil være mange ting at diskutere i de næste 100 dage til byrådsvalget i november.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.