Tirsdag aften blev der givet et lovende tilsagn om start af en ny idrætsforening i Vibysyd-området. Der var en god stemning på mødet, og ideerne sprudlede blandt de 15 fremmødte.

Bjarke Rasmussen, projektkonsulent fra Sporttrack,  bød velkommen og sagde: – ”Det er vores håb, at vi kan være med til at styrke foreningslivet i Viby Syd og skabe et aktivt foreningsliv. Vi skal bruge denne aften til at se, om vi kan skabe rammerne om en ny idrætsforening i området.”

Mødet var arrangeret af Sporttrack – DGI Østjylland, Det Boligsociale Fællessekretariat, Idrætssamvirket Århus og Globus1 under Århus Kommune. Projektet er finansieret af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. 

Herefter overtog Kasper Mølgaard, foreningsudvikler fra DGI, mødet, og gav en række gode eksempler på, hvad der skal gøres for at få en forening til at fungere. 

Hvorfor skal der være en forening i Viby Syd?
Der kom flere gode begrundelser fra de tilstedeværende: – Der skal være en forening for at aktivere de mange børn og unge som bor i området. – Der er et stort behov fordi alt for mange unge tumler ensomt rundt på må og få. – Der er for stor afstand til aktiviteter andre steder i byen. – Der mangler noget fysisk for teenagere, både piger og drenge. Foreningen skal være med til at integrere og opdrage, og løfte området imagemæssigt. – Det skal medvirke til at skabe en identitet blandt områdets unge.
”Det var dejligt at der var en god feedback på mit oplæg. Der kom mange gode og realistiske forslag på bordet,” sagde Kasper Mølgaard.

Mange forskellige idrætsgrene
Der blev formuleret forslag til formålsparagraf og hvilke aktiviteter foreningen evt. skal tilbyde. Indtil 10 forskellige idrætslige aktiviteter blev foreslået. Bl.a. fodbold, håndbold, volleyball, basketball, svømning, cricket, badminton, gymnastik, petanque og en række sideaktiviteter. Der blev udtrykt ønske om et fælles klublokale, hvor klublivet kan dyrkes.
Der blev nedsat en række arbejdsgrupper, som skal arbejde videre med processen, som forhåbentlig skal føre til en stiftende generalforsamling i løbet af dette efterår. 
  
Hvis du ønsker at være med, eller vide mere kan du kontakte projektkonsulent Bjarke Rasmussen Sporttrack på tlf. 2420 0892 eller bjarke@sporttrack.dk. Læs mere på www.sporttrack.dk

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.