Der er mere kriminalitet i det vestlige Århus end i andre bydele. Det fremgår af SSP’s årsrapport for 2008 – 9. I løbet af de sidste tre år er der blevet rejst færre sigtelser i Århus som helhed, men hvis man ser på det vestlige Århus er der tale om en lille stigning i antallet af sigtelser i forhold til sidste år. Rapporten opdeler de unge i to aldersgrupper fra 10 – 14 år og fra 15 – 17 år. De sigtede har de sidste to år udgjort lidt over 2 procent af det samlede antal unge i denne aldersgruppe.

I løbet af 2006 blev der rejst 517 sigtelser mod 10 – 14 årige, men kun 424 i løbet af 2008. 15 – 17 årige blev i løbet af 2006 sigtet for 413 forhold. Dette tal var i 2008 faldet til 378. Opgørelsen gælder hele Århusområdet.

Desværre angiver rapporten ikke tallene fra Vestbyen med samme aldersfordeling. Man kan derfor ikke direkte se, hvor stor en andel af de rejste sigtelser Vestbyen udgør, men skolerne i Gellerup må notere en stigning i antallet af sigtelser fra 121 i 2007 til 135 i 2008. Det er et relativt stort tal. Hvis man regner gennemsnittet ud for de øvrige bydele er det 45 sigtelser i 2007, men kun 40 i 2008. Det er ikke alle sigtelser, der vedrører grov kriminalitet. Den hyppigste sigtelse for hele Århusområdet gælder butikstyveri. 326 sigtelser blev rejst i 2007. I 2008 blev 201 unge sigtet. Hvilken sigtelse, der hyppigst rejses i Gellerup fremgår ikke af rapporten.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.