Formanden for Brugerrådet ved Hasle Lokalcenter Ena Jarland har travlt i Brugerrådets kontor og mødelokale.
Der er opstillingsmøde tirsdag den 6. oktober kl. 14-16 til brugerrådsvalget, der finder sted tirsdag den 3. november k. 10-17. Der skal opsættes plakater og udsendes brochure og folder til de 1197 60+’ere og førtidspensionister i Hasle Lokalcenters område først i september.
Brugerrådsformand ønsker et ‘rigtigt’ valg
"Vi sender valgmaterialet ud i konvolut med navn på," forklarer Ena Jarland, "så håber vi, det ikke ryger ud sammen med reklamer." Frivillige omdelere vil klare de fleste af de 1197 uden udgift til frimærker.
Ena Jarland håber ikke kun på, at der på opstillingsmødet melder sig de ni brugerrådsmedlemmer og ni suppleanter, der må være i et brugerråd. "Jeg håber virkeligt, at vi får så mange opstillet, at der bliver et rigtigt valg med stemmekort, valgbestyrelse, valghandling, optælling og det hele den 3. november," siger Ena Jarland: "Det betyder noget i forhold til kommunen."
Behov for friske kræfter
Ena Jarland er parat til at genopstille, men kun hvis der melder sig mindst tre og helst fem eller flere nye på opstillingsmødet: "Vi skal være mindst fem for at kunne være et brugerråd, og det er nødvendigt, at vi er flere end fem om arbejdet."
Ellers understreger Ena Jarland kraftigt, at arbejdsbyrden ikke bør afholde interesserede fra at stille op: "Vi fordeler arbejdet efter de kræfter, vi hver især har. Rådet holder et møde om måneden. Vi er repræsenteret i Lokalcentrets cafeudvalg og ansættelsesudvalg. Vi samarbejder med frivillige på Centret og med beboer- og pårørenderådet for plejeboligerne. Vi deltager i møder med kommunen. Vi har ret og pligt til at gå til ledelsen med klager, forslag og problemer, og ledelsen er forpligtet til at svare. "
Ena Jarland beretter begejstret om det gode samarbejde med Lokalcentrets ledelse. Også i omtalen af arrangementer viser Ena Jarland, at hun er med i brugerrådsarbejdet, fordi hun kan li’ det. Svaret på, hvad man har ud af det, falder prompte: "Glade smil!"
Derimod er der alvor i stemmen, da Ena Jarland taler om de kommunale besparelser på ældreområdet og deres konsekvenser.
Få orientering den 6. oktober
Men nu lægges kræfter i at afholde opstillingsmøde og vælge Brugerråd. Ena Jarland gør klart, at man kan deltage i opstillingsmødet den 6. oktober kl. 14-16 blot for at få orientering om, hvordan Lokalcentret kan bruges.
"Cafeen serverer gule ærter med flæsk fra kl. 12," frister Ena Jarland og håber, at mange af de 1197 førtidspensionister og 60+’ere i Hasle Lokalcenters område møder op den 6. oktober.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.