Hvorfor står der en gang imellem to gyngestole ved Viborgvej neden for Hasle Kirke? – Hvis du undrer dig over det, kan du få forklaringen her.
De to gyngestole har ikke kun haft ophold ved Viborgvej. De har været på Hasle Torv, i Bispehavens Trivselshus og sågar på Strøget i Midtbyen. Det oplyser Ele Bonde, der sidder i den ene gyngestol, når de er på ’job’.
Frivillig besøgs- og hjælpetjeneste
Ele Bonde blev ansat som diakon ved Hasle Kirke for et år siden med den opgave at opbygge en besøgs- og hjælpetjeneste. Formålet er at skabe relationer mellem en besøgsvært og en besøgsven.

Besøgsværten kan være et ældre eller ensomt menneske. Og en besøgsven er en, der gerne vil møde det andet menneske, som en besøgsvært er. Vært og ven forpligter sig på hinanden. Det er et socialt mellemmenneskeligt møde. Selv om en besøgsven også godt kan tale om tro og religion, må en besøgsven på ingen måde missionere. Se mere om besøgstjenesten på www.haslekirke.dk/index.php?id=16183
Kontakt gennem gyngestole 
Gyngestolene er Ele Bonde’s måde at rykke ud i lokalsamfundet på for at fortælle om besøgstjenesten. "Jeg sidder i den ene gyngestol, og i den anden håber jeg at få mennesker til at sætte sig, som er interesseret i at blive besøgsvært eller besøgsven," fortæller Ele Bonde.
"Gyngestole er ganske praktiske at samtale i," fortsætter Ele Bonde, "og så kalder de på smil og skaber kontakt. De vækker nysgerrighed. Og netop nysgerrighed er et godt grundlag for et møde med et andet menneske." For Ele Bonde signalerer gyngestolene ligeværdighed, og gyngestole inspirerer til at fortælle og føre samtale.
Mange slags samtaler
En storsmilende Ele Bonde efterlader ingen tvivl om, at hun holder meget af sine gyngestolssamtaler om besøgstjeneste. Men også når de bliver til samtaler om livet og eksistentielle emner. Og når de er sjove eller tager en overraskende vending: "Umiddelbart før påske satte en sig i den anden gyngestol og sagde, det ser ud, som om det har noget med kirken at gøre. Tag så lige at forklare mig, hvad skærtorsdag er."
Ele Bonde har foreløbigt fået op mod 15 besøgskontakter ud af det. Men der er større behov, og hun er stadig på udkik efter både værter og venner.
Om vinteren sætter Ele Bonde ikke sine gyngestole ud til Viborgvej. I stedet tager hun på besøg på f.eks. uddannelsesinstitutioner med sine to gyngestole og med tid til en samtale.  

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.