I sommerferien 2009 er sket et fald på 33% i antallet af politianmeldelser i Bispehaven sammenlignet med sommerferien 2008. Desuden er der sket et fald i Bispehavens udgifter til hærværk.
Det fremgår af et resume udsendt fra Det Boligsociale Fællessekretariat af en endnu ikke færdig rapport om evaluering af det såkaldte 30+30-projekt, som gennemførtes i Bispehaven i forsommeren 2009.
Frivillig voksenkontakt ikke prøvet før
Bag projektet stod Ledelsessamarbejdet i Bispehaven med deltagelse af en række kommunale forvaltninger og institutioner, Lokalpoliti Århus Vest og Boligselskabet Præstehaven. Projektet bestod i at give 30 børn og unge en frivillig voksenkontakt i en måned.
Ifølge evalueringen har lignende indsatser rettet mod børn og unges adfærd ikke fundet sted før.
Formålet var kriminalpræventivt, identificering af børn og unge med brug for vedvarende hjælp, involvering af lokalområdets voksne på frivillig basis, og afprøvning af effekt af kort indsats.
Af de 30 børn og unge havde nogle hærværksadfærd. Andre var medløbere, men nogle var stille og ensomme børn og unge.
Interesse og engagement
Konklusionen er, at børnene og de unge har udvist behov for ekstra voksenkontakt, og at børnene og de unge med interesse har deltaget.
De voksne kontaktpersoner har engageret sig i deres kontaktbørn/-unge. 75% af kontaktpersonerne har stadig kontakt til deres kontaktbarn/-unge efter sommerferien 2009.
Muligheder for forbedringer
Ledelsessamarbejdet vurderer, at det lykkedes på kort tid at gennemføre en handlingsorienteret indsats mod et stigende ’normskred’ blandt områdets børn og unge. Men erfaringen viser, at det kræver længere forberedelsestid for at alle instanser i lokalområdet kan deltage.
Endvidere peger Ledelsessamarbejdet på behov for større indsats for at engagere nye voksen-frivillige i lokalområdet.
 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.