"Lige nu står det allerøverst på min ønskeseddel til det kommende byråd, at kommunen vil gøre 30+30-modellen til et permanent tiltag, " siger Leif Scherrebeck, der er afdelingsformand for den næststørste almene boligafdeling i Vestbyen, Bispehaven.
Model for voksenkontakt til børn
Leif Scherrebeck er meget tilfreds med erfaringerne fra sommerens frivillige voksenkontakter med 30 børn og unge fra Bispehaven: "Det er en nyskabelse, som jeg ikke har hørt om fra andre steder. Jeg håber, at modellen vil få politisk opbakning, og at vi får mulighed for køre fast med et antal børn med behov for voksenkontakt ud over hjemmet."
I og med, at modellen bygger på frivillige voksenkontakter, bør de økonomiske konsekvenser for kommunen være til at overse. "Byrådskandidaterne bør sætte sig ind i den evalueringsrapport, der er udarbejdet om forløbet her i sommer," anbefaler Leif Scherrebeck.
Byggestop bremser udvikling
Boligpolitisk ser Leif Scherrebeck gerne, at byrådet tager sit krav om, at der ikke må bygges flere familieboliger i Bispehaveområdet op til fornyet overvejelse.
"Jeg tror gerne, at der ligger tungtvejende overvejelser bag beslutningen om ikke at bygge mere," siger Leif Scherrebeck, "men det bremser udvikling i et område som Bispehaven. Efter min mening kunne der f.eks. sagtens og med fordel bygges familieboliger oven på lave blokke i Bispehaven. I hver fald er det en debatmulighed, jeg gerne ser åbnet."
Skævvridning til fordel for udsatte bydele
På børn- og ungeområdet håber Leif Scherrebeck på debat om fordeling af de kommunale midler i en tid med udsigt til, at midlerne bliver mindre. "Fordelingsnøgler er ikke tilstrækkeligt behovsorienteret," mener Leif Scherrebeck: "Der er gode grunde til at forfordele bydele med særlige behov og til at skrævvride kommunen til fordel for bydele, som er særligt udsatte."
Efter Leif Scherrebecks opfattelse bør der gøres op med principper om, at de kommunale tilbud skal være ens over hele kommunen, uanset hvordan de enkelte bydele ser ud.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.