En moske vil afhjælpe sociale og kriminelle problemer, da moskeen vil virke som en anerkendelse af beboernes interesse og etnicitet.
Den opfattelse gav næstformand i Gellerupparkens Afdelingsbestyrelse Khaled Mansour udtryk for på et møde om helhedsplanen for Gellerupområdet i oktober 2008 (se artiklen ’Helhedsplan i luftig højde’ ).
Betydningen af en moske
Khaled Mansour uddyber sine synspunkter i december 2008 og argumenterer for, at en moske vil styrke integrationen (se artiklen ’Moske vil styrke integration’).
Lektor Lene Kühle fra Aarhus Universitet har beskæftiget sig indgående med muslimske grupper i Århus (se artiklen ’Ekspert om moske:Religion er en borgerret’). Hun mener, at religion slet og ret bør betragtes som en borgerret. Hun påpeger, at et moskebyggeri vil samle på tværs af etniske minoriteter: "Ved at bygge moskeen ligger der en signalværdi, idet man simpelthen bygger bro henover forskellighederne."
Spørgsmål til politikerpanelet i Aarhusvest.dk’s elektroniske vælgermøde: Hvordan ser du og dit parti på betydningen af en moske i Århus?
Placering af en moske
Byggeri af en moske er ikke en kommunal opgave, men placering af en moske er en byrådssag (jfr. artiklen ’Placering af moske, – sagen behandles stadig’). I samme artikel nævnes en placering af en moske syd for Globus1. Samme placering anbefales af Foreningen for Moske og Islamisk Center, der har samlet 11 forskellige foreninger bag moske-projektet (se artiklen ’Muslimsk mangfoldighed skal give enhed i Århus’ fra den 7/1 09).
Foreningen for Moske og Islamisk Center vender sig mod et forslag om en moske på havnearealerne med henvisning til, at det vil være for dyrt at realisere (se artiklen ’En stormoske på vej, – men støtten er træg’ fra den 6/1 08).
Et flertal i Hasle Fællesråd fraråder i foråret 2008 placering ved Globus1. Fællesrådet begrunder det med udsigt til mere ghettoisering og parallelsamfund, trafikale problemer og hensyn til den grønne kile langs Ringvejen (se artiklen ’Stort mandefald i Hasle Fællesråds bestyrelsen’ fra den 11/3 08).
Gellerupparkens Afdelingsbestyrelse har ud over placering ved Globus1 peget på muligheden af at bygge en moske som nabo til Gellerup Kirke på den nedlagte Nordgårdskoles område.
Spørgsmål til politikerpanelet i Aarhusvest.dk’s elektroniske vælgermøde: Hvor kan planer om at bygge en moske realiseres?
Se svar og kommentarer fra byrådskandidater onsdag den 14. oktober. 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.