Som optakt til kommunalvalget har borgerportalen inviteret lokale politikere til at besvare en række spørgsmål på mail. I den kommende tid offentliggør vi deres svar her. Vi har henvendt os til alle partier, men ikke alle har meldt tilbage endnu. Det er imidlertid ikke for sent, selv om de første svar er publiceret. Der kommer flere spørgsmål – og flere svar. Partier vi endnu ikke har hørt fra, kan sende os en mail og stadig være med. Deltag også gerne i debatten, hvor vi opretter en speciel "valgtråd". Brænd ikke inde med de gode spørgsmål, der vedrører dit lokalområde. Skriv til os på redaktionen og få svaret på aarhusvest.dk.
Eller skriv et indlæg på vores nye debattråd ""

To store spørgsmål
Helhedsplanen for Gellerup har været meget diskuteret i boligafdelingerne, medierne og byrådet. Borgerportalen har spurgt en række politikere om, hvordan de forholder sig til spørgsmålet om eventuel nedrivning af en eller flere blokke. Vi har også spurgt, hvordan de fortolker Tryghedsgarantien, altså løftet om, at ingen beboere tvinges til at forlade området.

Rabih Azad-Ahmad (R)
"Beboerne har af såvel Kommunen samt Brabrand boligforening fået løfte om, at helhedsplanen ikke kommer til at indebære huslejestigninger. Ligeledes har beboerne fået garanti om, at de ikke vil blive tunget ud af deres bolig uden tilsvarende erstatningsbolig. Det er vigtigt, at tryghedsgarantien fastholdes, samt at beboerne bliver inddraget i såvel implementeringen samt eventuel udvikling af helhedsplanen."

Thomas Medom (SF)
"Vi forfølger en vision om at skabe en attraktiv bydel med plads til erhverv, uddannelses-institutioner, grønne områder og arbejdspladser. Det er dermed også meningen, at bydelen integreres med resten af Århus. Sammen med den fysiske omdannelse af området skal der ligeledes tiltækkes ressourcestærke grupper, og det kræver en meget mangfoldig, kreativ og ambitiøs indsats. Ingen beboere vil skulle fraflytte området, men intern omflytning vil komme på tale for at frigøre hele blokke, etager eller opgange."
Carl Aksel Kragh Sørensen (K)
"Vi ønsker, at der indføres blandede boligformer, og at blokke nedrives, hvis det er nødvendigt. Således ser vi, at belastningen på socialområdet modvirkes, samt at gennemførelsen af helhedsplanen vil modvirke, at anti-danske parallelsamfund opstår. Vi finder tryghedsgarantien vigtig, specielt med henblik på at sikre trygheden omkring borgernes eget hjem. Vi mener, at med den store udskiftning, der er årligt, så vil det være muligt at gennemføre de nødvendige nedrivninger af boligblokke på en smidig måde."  

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.