Trillegården har i denne sommer mere lignet et aflastningsområde for utilpassede entreprenørmaskiner end et fredeligt og velintegreret boligområde. Mange unødvendige skridt er trådt, fordi de velkendte stier pludselig og uden varsel er forvandlet til dybe render og plørede glidebaner. Den hele uorden skyldes, at det over 30 år gamle fjernvarmenet er ved at blive udskiftet.
Stort varmespild
De seneste år er boligforeningen AAB’s afdeling 35, Trillegården, gentagne gange blevet pålagt strafafgifter af Århus Kommunale Værker på grund af for stort varmespild. Derfor har man nu planlagt at bruge omkring fem millioner årligt til at udskifte fjernvarmerørene i afdelingen. Arbejdet skal udføres i tre etaper over en tre- til fireårig periode. Lige nu er det anden etape, der er i gang.
Arbejdet er 14 dage forsinket
”De nuværende rør har ligget her siden afdelingen blev etableret først og midt i 70’erne,” siger afdelingsinspektør Erhard Christensen. ”Vi har planlagt, at arbejdet med anden etape (området ved Snogebæksvej) skulle være færdigt, inden frosten sætter ind, men vi er blevet ca. 14 dage forsinket, fordi vi har måttet vente på de nye rør.”
Huslejestigning
Beboerne er blevet varslet huslejestigning, ”men når vi nu er færdige med denne omgang, vil vi begynde at lægge lidt til side, så det ikke kommer sådan bag på os, næste gang der skal ske udskiftninger,” siger Erhard Christensen.

For dårlig afmærkning
Dagplejer Beth Jensen er en af de beboere, der synes, denne udskiftning af varmerør er rigtig træls. ”Jeg har små børn og skal i den grad passe på, at de ikke falder i udgravningerne, der er jo ofte ingen afmærkning,” siger hun ”de graver helt ind til ens dør, så det ikke er til at komme forbi med en barnevogn. Men når jeg så siger det til dem, er de flinke til at ordne det."
Manglende information
Beth Jensen fortsætter: ”Når vi har fundet en farbar sti til legepladsen, er den ofte gravet op, når vi kommer tilbage, så må vi prøve at finde en ny vej. De kunne godt lave en plantegning og sætte op ved varmemesterkontoret eller på nettet, så man hver dag kunne se, hvor der er spærret, og hvor det er til at komme igennem. Vi har fået alt for lidt oplysning, mens det har stået på. Men det får vel ende engang,” siger hun med et lille smil.
  
Det får ende engang
Beboerne kan allerede nu glæde sig over at arbejdet skrider frem, de første udgravninger er igen tildækkede, og flisebelægningen genetableret. Tilbage er mindre ”øer”, der venter på den endelige tilslutning af det nye varmenet til de eksisterende installationer.
Trillegården

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.