At behandle kriminalitet og skabe tryghed lyder mere af en politiopgave end et emne i en kommunal valgkamp.
Alligevel har Aarhusvest.dk valgt at tage utryghed og kriminalitet op som emne i portalens tredje udgave af elektroniske vælgermøder forud for byrådsvalget den 17. november.
Vi spørger panelet af byrådskandidater, hvilken rolle de mener, det nye byråd skal spille for at borgere i Århus Vest føler tryghed og undgår kriminalitet.
Videoovervågning og registrering 
Videoovervågning og fælles registrering i boligorganisationer af kriminelle var et varmt kommunalpolitisk emne omkring årsskiftet 2008/09 og i årets første måneder (se f.eks. artiklen ’Videoovervågning og registrering mod kriminalitet’ fra den 15. januar 2009).
Men en forsker, lektor Peter Lauritsen advarer mod at tro, at videoovervågning forebygger kriminalitet, skaber tryghed for borgerne og forbedrer opklaring af forbrydelser (se artiklen ’Videoovervågning skaber falsk tryghed’, fra den 23. marts 2009). Peter Lauritsen siger: "Hvis du vil forbedre menneskers adfærd, så skal du ikke bruge kameraer."
Sociale problemer og ghetto-stempel 
Aarhusvest.dk bragte den 28. november 2008 omtale af en undersøgelse fra Statens Byggeforskningsinstitut om udsatte bydele, herunder Gellerup i Århus Vest. I undersøgelsen peges på sociale problemer og ghetto-stempel som årsager til problemer. Det er nederlag og det at føle sig ’udenfor’, der skaber problemer.
Kan og vil det nye byråd forebygge med nødvendig og tilstrækkelig social indsats?
Måske er det ikke så håbløst, som mange tror. Undersøgelsen fra Statens Byggeforskningsinstitut konstaterer, at kriminaliteten er faldet i Gellerup på grund af et velfungerende lokalt samarbejde. En opfattelse, som fritids- og ungdomsskoleleder Anders Glahn deler (se artiklen ’Se, hvad Gellerup magter at håndtere’ fra den 13. november 2008). Men han gør også opmærksom på, at blandingen af børn og fattigdom giver problemer.
Hvad kan byrådet gøre for at forebygge sociale problemer på grund af fattigdom, nederlag og det at føle sig ’udenfor’?
I artiklen ‘Gør du barnet til en skaber, snyder du fanden for en taber’ fra den 7. november 2008 peger Anders Glahn på behovet for at hjælpe med en målrettet forebyggende indsats, inden problemer bliver til sociale sager. 
Se svar og kommentarer fra byrådskandidater onsdag den 21. oktober.
Mandag den 19. oktober vender vi tilbage med en ny omgang elektronisk vælgermøde. Denne gang om det boligsociale arbejde i Vestbyen.  

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.