" Mit allervigtigste ønske til det nye byråd er tilbud til børn og unge i deres fritid," siger Helle Hansen, der er formand for Gellerupparkens Afdelingsbestyrelse og for Gellerup Fællesråd.
Kommunale fritidstilbud til børn og unge
"Det er nødvendigt at styrke det frivillige foreningsliv, men det frivillige foreningsliv kan ikke løfte den opgave alene i en bydel som Gellerup med mange børn uden støtte fra lønnede voksne," fortsætter Helle Hansen.
Kommunale bidrag skal ifølge Helle Hansen medvirke til at realisere en målsætning om, at børn i Gellerup bringes op på et aktivitetsniveau i deres fritid svarende til gennemsnittet for hele Århus. Og kommunale bidrag kan ifølge Helle Hansen medvirke til, at Gellerup får en lavere kriminalstatistik end det øvrige Århus.
Ny gellerupskole
Desuden ser Helle Hansen et behov for at genskabe en gellerupskole: "Hvordan kan nogen forestille sig, at vi kan tiltrække resursestærke børnefamilier til et Gellerup uden en skole," spørger Helle Hansen hovedrystende. Hun peger på, at en ny skole kan bygges i området mellem Gudrunsvej og Ringvejen. Med et skoledistrikt, som henter elever fra både Gellerupparken og den vestlige del af Åbyhøj, tror Helle Hansen på mulighed for et blandet elevgrundlag.
Buslinie 10 gennem Gellerupparken 
Det ligger Helle Hansen stærkt på sinde at åbne Gellerupparken for andre end boligområdets egne beboere. Andre skal have anledninger til at komme i Gellerupparken. Derfor foreslår Helle Hansen, at buslinie 10 forlænges fra den nuværende endestation i Digterparken op ad Ringvejen og via Edwin Rahrsvej føres gennem Gellerupparken til City Vest.
Helle Hansen er ikke afvisende for at skabe forandring i Gellerupparken ved blandt andet at fjerne nogle få blokke. Men hun understreger, at det er på tale i forhold til Gellerupparken på grund af boligafdelingens store størrelse. Nedrivninger er ikke en egnet løsning i den mindre Toveshøj. Kommunens løfter om kulturhus og kommunale arbejdspladser hører sammen med forretninger med for at skabe forandring.
Helhedsplan
Det nye byråd kommer til at arbejde med helhedsplanen for Gellerupparken og Toveshøj. "Lyt til os, der bor her, og vis reel respekt for vores holdninger," lyder Helle Hansens opfordring til det nye byråds medlemmer.
Valgmøde den 3. november
Der holdes valgmøde i Gellerup tirsdag den 3. november kl. 19 i Tousgårdsladen med repræsentanter fra partier opstillet til byrådsvalget.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.