I serien af elektroniske vælgermøder introducerede Aarhusvest.dk mandag den 5. oktober vælgermøde nr. to, som handler om forslag til bygning af en moske og muligheder for placering af en moske i Vestbyen.
Politisk uenighed om moske
Knud N. Mathiesen fra Dansk Folkeparti hefter sig ved, at der allerede er moskeer i Brabrand og Åbyhøj. Men han betragter en stormoske som et monument, der ikke hører hjemme i Danmark som et kristent land. En eventuel ny bygning bør i følge Knud N. Mathiesen være med dansk udseende og uden synlige kupler og minareter. "Hvordan man vil indrette den indvendig, må være op til de pågældende brugere," tilføjer Knud N. Mathiesen.
Reza Taremian fra Socialdemokraterne svarer, at små kælderrum og nedlagte fabrikshaller fungerer som moskeer, og at det ikke er anstændige steder at dyrke sin tro. Reza Taremian tilføjer, at fanatisme kan trives og dyrkes rigtigt godt i mørke kælderrum og fabrikshaller. Derfor vil en synlig moske efter Reza Taremian’s opfattelse styrke moderate kræfter i en konflikt med fanatikere i Århus: "I min verden er tro en god ting, så længe den tåler at blive dyrket i dagslys."
Carl Aksel Kragh Sørensen fra Konservative lægger vægt på den grundlovsikrede ret til religionsfrihed og mener, at en moske kan styrke integration.
Rabih Azad-Ahmad fra Det Radikale Venstre ser et moskebyggeri som en ganske almindelig byggesag. Og dansk religionsfrihed giver alle religioner ret til et værdigt sted at praktisere deres religion. "Opførelse af en moske vil ud over at dække et reelt behov hos danske muslimer sende et klart signal til vore danske muslimer om, at vi anerkender dem som danske muslimer og ikke bare som fremmede i vores samfund," siger Rabih Azad-Ahmad: "Ikke mindst af hensyn til integration, er det vigtigt med fuld anerkendelse af muslimerne i Danmark." 
Hvor kan der bygges moske
Knud N. Mathiensen anser et moskebyggeri ved Globus1 eller Gellerup Kirke som uforeneligt med intentionerne i helhedsplan for Gellerup og med bestræbelser for en blandet beboersammensætning. Alternativt peger han på True og Skejby som placeringer for et muslimsk bedehus, der vil dække store områder med muslimske beboere.
Reza Taremian ønsker en moske placeret i Vestbyen og ikke nødvendigvis ved Globus1. Carl Aksel Kragh Sørensen ønsker en moske lagt et nerutralt sted, hvor alle dens brugere i Århus kan komme til den.
Din mening? 
Har du en mening om betydningen af en moske? Eller om udseende og placering af en moske? Så giv din mening til kende for politikerne på Aarhusvest.dk’s vælgermødedebat. 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.