Kvindehuset fejrer i år 100-året for kvinders valgret. I november holdes der prøvevalg i Kvindehuset, og forleden var der lagt op til politisk debat med deltagelse af politikere fra alle de partier, der stiller op til kommunalvalget.

Kvindehusets leder Ann Katrin Dybdahl bød velkommen og tog politikerne med på rundtur i huset, mens kvinderne blev tilbage ved kaffekopperne, hvor de fik klar og tydelig introduktion til kommunalvalget af Susanne Toft.

Susanne understregede blandt andet, hvem der har valgret, nemlig:

  1. danske statsborgere,
  2. udlændinge med bopæl i Danmark i tre år
  3. statsborgere i et EU-land.

Således har mange af landets borgere mulighed for at stemme.
Susanne Toft understregede den gode begrundelse for at gøre brug af sin stemmeret: Dermed får man nemlig indflydelse på lokalmiljøet, idet man har mulighed for at stemme på netop de politikere, der har samme holdning som én selv. Samtidig er man aktiv i samfundet og med til at bestemme, hvilket samfund man ønsker at leve i. Og endelig bliver man derved også – som aktiv samfundsborger – rollemodel for både børn og voksne.

Spørgsmål til politikerne
Derefter formulerede de indbudte kvinder spørgsmål til politikerne. Efter små oplæg var politikerne klar til at besvare spørgsmålene. Det blev en engageret snak om såvel frit skolevalg over arbejdsgiverholdninger til indvandrere – og til spørgsmål om modersmålsundervisning og tonen i indvandrerdebatten. Væsentlige spørgsmål blev søgt besvaret på bedste vis, og politikerne afslørede undervejs både enigheder og forskelle i opfattelsen af, hvordan samfundet bør skrues sammen. 

Da Ann Katrin Dybdahl kunne indbyde til ”fri leg”, dvs. mulighed for tilhørerne til at henvende sig personligt til den enkelte politiker, havde alle varme kinder af bar iver efter at deltage i debatten, og eftermiddagen sluttede på et højt energiniveau med tilkendegivelse af stor tilfredshed med arrangementet fra alle deltagere, politikere såvel som deltagende kvinder.
Men anderledes kunne det næsten heller ikke være, for som Ann Katrin sagde i sin tak til politikerne, er det en gensidig proces: Politikernes interesse for kvinderne i Kvindehuset, styrker og er en forudsætning for kvindernes interesse for politikerne og valget.
De tilstedeværende politikere:
C    De Konservative    Morten Nyby Elgaard
DF  Dansk Folkeparti    Jette Skive
R    Det radikale Venstre   Rabih Azad-Ahmed
S    Socialdemokraterne   Camilla Fabricius
SF  Socialistisk Folkeparti   Lone Norlander Smith
V    Venstre   Laura Hay
Ø   Enhedslisten   Sarah Victoria Bruun

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.