Boligselskabet Præstehaven fylder 70 år i oktober 2009.
I den anledning udsender Boligselskabet en publikation om de 70 år  i det almennyttiges tjeneste. Det sker samtidig med, at alle boligorganisationer i Århus som tidligere omtalt på Aarhusvest.dk har udsendt bogen ’Udsyn og indblik’ om almen boligarkitektur i byen siden 1909.
Mere end arkitektur
’Historien om Boligselskabet Præstehaven 1939-2009’ begrænser sig naturligt nok til de 13 boligafdelinger, som i dag udgør Boligselskabet Præstehavens 2000 lejemål. Til gengæld er boliger set i et bredere perspektiv end det snævert arkitektoniske, som ’Udsyn og indblik’ repræsenterer.
Også den arkitektur, som bevidst er holdt ude af ’Udsyn og indblik’ behandles med Bispehaven som eksempel i ’Historien om Boligselskabet Præstehaven 1939-2009’. Den positive udvikling af samspil mellem en vellykket renoveringsarkitektur og en målbevidst boligsocial indsats i netop Bispehaven kan nok være omtale i et bogværk eller to værdig!
Først med AlmenBolig+
Med sine 70 år er Boligselskabet Præstehaven en af de ældste boligorganisationer i Århus. Ikke desto mindre er det ungdomsboliger, der har domineret Boligselskabets nybyggeri de senere år. Og nytænkning præger Boligselskabet Præstehavens visioner om fremtidens bolig.

Boligselskabet Præstehaven er den første boligorganisation i Danmark, der har fået godkendt nybyggeri efter det såkaldte AlmenBolig+ koncept. Det betyder, at "— beboerne inddrages i den indvendige udformning og daglige vedligeholdelse af boligerne for til gengæld at betale en lavere husleje." Og naturligvis er byggeriet energirigtigt.
Almen boligbevægelse og beboerdemokrati
I sin fødselsdagsbog bekender Boligselskabet Præstehaven sig til den almene boligbevægelse og dens historiske rødder. En kamp for beboerdemokrati blev vundet allerede i Boligselskabets første leveår, og beboernes ønsker bliver stadig hørt.
Boligafdeling ældre end boligselskabet
Trods sine 70 år fylder en af Boligselskabet Præstehavens boligafdelinger 75 år i oktober 2009. Det kan have sin rigtighed, fordi boligafdelingen oprindelig blev bygget som privat byggeri og siden overtaget af Boligselskabet Præstehaven som alment byggeri. Værd at erindre i en tid, hvor det omvendt er alment boligbyggeris salg til private, der er på dagsordenen.  

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.