Thomas Medom fra Socialistisk Folkeparti og Carl Aksel Kragh Sørensen fra Konservative har i serien af elektroniske vælgermøder på Aarhusvest.dk givet deres bud på indsats mod utryghed og kriminalitet.
Overvågning
Carl Aksel Kragh Sørensen mener, at videoovervågning kan være påkrævet visse steder. Og Thomas Medom siger, at overvågning kan være nødvendig, men at det ofte er en dårlig undskyldning for ikke at gøre noget ved de problemer og udfordringer, der er i Århus og Vestbyen.
Social forbyggelse
Thomas Medom er optaget af en effektiv og ambitiøs forbyggende indsats gennem bedre fritidstilbud, bedre velfærdinstitutioner og stærkere socialt arbejde. Ifølge Thomas Medom ønsker Socialistisk Folkeparti et opgør med den voksende fattigdom i Danmark. Partiet ønsker en fattigdomsgrænse indført i Århus.
"Udbuddet af klubtilbud i Vestbyen er underprioriteret i forhold til klubtilbud andre steder i kommunen," mener Thomas Medom, "og der er behov for at få de unge ind i fritidsklubber og idrætsklubber."
Beskæftigelse
Carl Aksel Kragh Sørensen peger på hurtigere aktivering og jobtræning som midler til at forebygge kriminalitet. Han efterlyser flere mentorordninger for iværksætter og sammen med erhvervslivet. Og han peger på bedre udnyttelse af voksenelevløn.
Hvor alder, sygdom eller manglende koncentrationsevne hindrer aktivering, bør sættes ind med opsøgende arbejde med henblik på frivilligt klubarbejde eller socialt aftenarbejde. Efter Carl Aksel Kragh Sørensens opfattelse kræver det ofte en helhedsløsning for en hel familie med fokus på danskundervisning, frivilligt arbejde og uddannelse på en anden måde.
Og så foreslår Carl Aksel Kragh Sørensen, at byrådet belønner dem, der gør en positiv forskel.
Politi og andre myndigheder
Både Carl Aksel Kragh Sørensen erkender dog også behov for indsats fra politi og andre myndigheder. Carl Aksel Kragh Sørensen taler om "en hård kerne", hvor en snak med politiet kan være med til at skabe en holdningsændring. Og Thomas Medom siger, at myndighederne for at beskytte andre borgere må skride til øjeblikkelig handling over for "en mindre gruppe af århusianere", der er fanget i kriminalitet og bandetilværelse.
Din mening?
I øverste højre hjørne på portalens forside kan du ved et klik på ‘vælgermødet’ give din mening til kende.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.