"En skole kan ikke holde til konstant at blive negativt omtalt."
Bemærkningen faldt fra en studerende, da Aarhusvest.dk besøgte idemarked om Gellerup i Nobelparken. Idemarkedet var kulminationen på en tværfaglig projektuge for lærerstuderende, pædagogstuderende og socialrådgiverstuderende (se artiklen ’Idemarked om Gellerup i Nobelparken’).
Og bemærkningen faldt som en kommentar til nedlægningen af Nordgårdskolen.
Tre skoleforslag for Gellerup
En udstilling på idemarkedet beskæftigede sig med skoleforholdene i Gellerupparken. Inspireret af Søndermarkskolen i Horsens foreslår de studerende at få ’busbørnene’ tilbage til deres nærområde ved at genåbne Nordgårdskolen: "Den skal blive et samlingspunkt for beboerne i Gellerup i form af en heldagsskole, familieskole, aftenskole, madskole, idrætsaktiviteter, danskundervisning, samt cafe."
I et interview til Aarhusvest.dk i anledning af byrådsvalget den 17. november udtrykker formanden for Gellerup Fællesråd Helle Hansen behov for at genskabe en gellerupskole (se artiklen ’Børn og unge på den byrådspolitiske dagsorden’).
Og byrådsmedlem Rabih Azad-Ahmad, der selv bor i Gellerupparken, siger i en pressemeddelelse, at der er brug for en ny profilskole i Gellerup som led i helhedsplanen for området.
Som profilskole skal en ny lokal skole være attraktiv for børn fra hele byen. Som eksempler på mulige profiler nævner Rabih Azad-Ahmad naturfag, it, sprog, idræt eller innovations- og projektbaseret undervisning.
Gode erfaringer
Rabih Azad-Ahmad henviser til erfaringer fra England og Sverige, hvor der er attraktive skoler med højt fagligt niveau i områder med store integrationsmæssige udfordringer.
Som det er fremgået af artikler på Aarhusvest.dk kan også Vestbyen fremvise positive erfaringer:
– Tovshøjskolen opnår som heldagskole lige så gode resultater med sprogudvikling som modtageskoler for ’busbørn’ (se artiklen ’Endnu en vestbyskole med flot undervisningsresultat’).
– Ellekærskolen er den skole, som en imponeret amerikansk ambassadør udtrykkeligt ønskede at se under sit århusbesøg (se artiklen ’Elev på Ellekærskolen imponerer ambassadør’).
– og Hasle Skole leverer de bedste undervisningsresultater i Århus (se artiklen ’Hasle Skole et godt lærested’).
Men de tre vestbyskoler har måske ikke været udsat for slet så negativ omtale som Nordgårdskolen? 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.