I oplæg den 19.oktober til elektronisk vælgermøde efterlyste Aarhusvest.dk reaktioner fra politikerpanelet på spørgsmål om kommunale bevillinger til boligsocialt arbejde. Og spørgsmål om kommunale medarbejdere i boligsocialt arbejde.
Kommuale bevillinger til boligsocialt arbejde?
Solveig Munk fra Enhedslisten siger klart ja til øgede bevillinger til boligsocialt arbejde: "Boligsocialt arbejde har elementer af opgaver for stat, kommune og boligorganisation og bør finansieres af alle tre parter i fællesskab." Enhedslisten kræver bl.a. flere penge til ansættelse af beboerrådgivere i resursesvage boligområder.
Thomas Medom fra Socialistisk Folkeparti er åben over for en højere økonomisk prioritering af boligsocialt arbejde: "Men det må ses i sammenhæng med konkrete projekter og initiativer."
Kommunale medarbejdere i boligsocialt arbejde?
Carl Aksel Kragh Sørensen fra Konservative fremhæver lokale beboere i boligsocialt arbejde, fordi de har sociale relationer til utilpassede unge. Men de frivillige skal have et netværk af professionelle at trække på. Og boligorganisationers socialmedarbejdere har en vigtig rolle i at sikre klare aftaler mellem frivillige og kommunale myndigheder.
Også Thomas Medom mener, at borgerinddragelse og beboerindflydelse bør stå centralt i det boligsociale arbejde. Samarbejde mellem kommune og boligområders aktører er afgørende for løsning af boligsociale problemer: "Det er vigtigt, at vi fra politisk side gør alt, hvad vi kan for at øge og forbedre samarbejde og for involvering af kommunale medarbejdere i boligsocialt arbejde."
Solveig Munk påpeger positive erfaringer fra boligsocialt arbejde med samarbejde med kommunale medarbejdere til gavn for boligområderne. Men det forudsætter professionel og indlevende involvering fra kommunen, fordi boligsocialt arbejde er sårbart over for kontrol og myndighedsudøvelse: "Boligsocialt arbejde skal være en katalysator for, at det selvorganiserede liv blandt beboerne kan udfolde sig."
Din mening?
Har du en mening om kommunens rolle i boligsocialt arbejde?
Så giv din mening til kende i Aarhusvest.dk’s vælgermødedebat. Du finder link til ’vælgermødet’ på portalens forside i øverste højre hjørne.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.