Ud over de store kommunale genbrugspladser er der i Århus affaldssortering på 130 andre genbrugspladser. De fleste i almene boligafdelinger. Oplysningen kommer fra afdelingschef Dorthe Hamann fra kommunens affaldsforvaltning. Men hun skønner, at der er behov for omkring 400 af den slags genbrugspladser.
Dorthe Hamann bakker op om genbrugspladser tæt på borgerne. Meget af vores affald kan sorteres fra til genbrug. "Men det kræver en god sortering af hensyn til den videre håndtering efter afhentningen af affaldet," understreger Dorthe Hamann.
Samarbejde med varmemestre i boligafdelinger
Derfor ønsker Affaldsforvaltningen at samarbejde med varmemestre i de almene boligafdelinger, fordi de er tæt på beboere, som afleverer affald. "Vi vil gerne have et samarbejde med varmemestre på linie med vore egne ansatte på de kommunale genbrugspladser," siger Dorthe Hamann: "Det betyder meget, at der sorteres korrekt. Men også, at affaldsskure er i ordentlig stand, og at der ryddes op med omhu. Og så er information vigtig i samarbejdet."
"Vi vil gerne have varmemestre som ambassadører for god affaldshåndtering," understreger Dorthe Hamann: "Og vi vil gerne informere varmemestre om, hvordan problemer håndteres, og hvordan der kommunikeres kundevenligt med beboere om affald."
Tilbud om E-læringskurser
"Vi har sammen med Teknologisk Institut og en række andre renovationsselskaber udviklet E-læringskurser til vores medarbejdere på genbrugsstationerne. Det materiale vil vi gerne stille til rådighed for andre. Det gælder ikke mindst varmemestre, som vi anser for nøglepersoner i videregivelse af viden om sortering til beboere."
E-lærings-materialet består af filmklip om, hvad der sker med de forskellige former for affald, når de er afleveret af beboerne. For at affald kan anvendes til nye produkter, skal det være sorteret rigtigt, og der må ikke være blandet andet i papir, pap, metal, brændbart osv, som gør det vanskeligt eller umuligt at genanvende. E-lærings-materialet viser, hvorfor og hvordan der sorteres ’rent’ af hensyn til genanvendelse. Materialet vil om kort tid blive stillet til rådighed på en ny hjemmeside. Nærmere herom senere gennem presse og annoncering.
Møder og rådgivning
Dorthe Hamann påtænker invitation til boligorganisationerne for at drøfte problemer og løsninger omkring affald. Og hun overvejer dialogmøder med borgere på linie med, hvad der har været gode erfaringer med i Midtbyen i forbindelse med de nye nedgravede affaldsøer.
Medarbejdere fra Affaldsforvaltningen tager gerne ud for at rådgive. Man kan henvende sig til funktionsleder Anna Louise Heiden, tlf. 89401932 eller ahei@aarhus.dk.
Genanvendelse
Ikke mindre end 68% af alt affald i Århus genanvendes. Ganske vist er der i de 560.000 tons affald årligt store mængder af f.eks. haveaffald og byggeaffald med mulighed for 100% genanvendelse. Men ingen tvivl om, at øget genanvendelse af husholdningers affald er godt for både miljø og økonomi.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.