Der er ros og anerkendelse til den vejleding og formidling af uddannelse og arbejde, der finder sted i Gellerup. Anerkendelsen kommer fra de fire politikere, som i elektronisk vælgermøde på Aarhusvest.dk har kommenteret portalens spørgsmål om, hvad det nye byråd kan gøre for uddannelse og beskæftigelse.
Brug for jobbutikker i nærområder
Knud Mathiesen fra Dansk Folkeparti, Thomas Medom fra Socialistisk Folkeparti, Solveig Munk fra Enhedslisten og Carl Aksel Kragh Sørensen fra Konservative er enige om behov for at styrke den kommunale indsats for at sikre alle unge uddannelse og arbejde. Der er opbakning til nærhed og tilgængelighed lokalt i indsatsen for uddannelse og beskæftigelse.
"Der er gjort gode erfaringer i Gellerup med at knække adgangskoden til det forjættede uddannelses- og arbejdsland," siger Solveig Munk og tilføjer, at de gode erfaringer skal bruges i de mange former for rådgivning, vejledning og praktisk hjælp, mange uden for arbejdsmarkedet har behov for.
Knud Mathisen erkender, at jobbutikker i også Hasle og Herredsvang vil være med til at styrke indsatsen for at få flere unge i arbejde, og at der er behov for en ekstra indsats. Og Thomas Medom vil undersøge mulighederne for at oprette en eller to nye jobbutikker i Vestbyen.
Carl Aksel Kragh Sørensen finder opsøgende arbejde nødvendigt over for medborgere, der ikke kender arbejdsmarkedet så godt som den gennemsnitlige arbejdssøgende. "De små lokale initiativer i Vestbyen udfører allerede nu en flot indsats", påpeger Carl Aksel Kragh Sørensen, "og derfor vil jeg arbejde for at styrke og opprioritere denne indsats."
Behov for kommunale praktikpladser, fritidsjob og job
For Thomas Medom er det vigtigt, at Århus Kommune arbejder aktivt med, at unge med anden etnisk baggrund får en ordentlig uddannelse på linie med etniske danskere. Derfor ønsker han mentorordninger i folkeskolen og flere praktikpladser på erhvervsuddannelserne. Thomas Medom sætter desuden fokus på fritidsjob med krav om mentorordninger for at hjælpe unge med anden etnisk baggrund til fritidsjob. "Her skal den offentlige sektor gå forrest med tilbud om fritidsjob til de unge," lyder det fra Thomas Medom.
Også Solveig Munk kræver kommunen i front med konkrete uddannelses- og jobtilbud: "Århus Kommune skal gå forrest med oprettelse af praktikpladser for unge på erhvervsuddannelserne og med oprettelse af job for flygtninge-/indvandrerkvinder."  
Der er åbent for debat på vælgermødet. 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.